Kirke

– Kirken har et misjonsoppdrag, uansett

Spørsmålet om det finnes frelse for de som ikke tror har blitt mye debattert i Norge. Rune Edvardsen mener at kirkens kall til misjon er der uansett hva man måtte mene.

Rune Edvardsen er leder for misjonsstiftelsen Troens Bevis, som retter seg mot grupper av mennesker som har lite eller ingenting kjennskap til kristen tro. Likevel er han lite interessert i diskusjoner om hvem som havner hvor etter døden.
Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke