Kirke

– Kirken har et misjonsoppdrag, uansett

Spørsmålet om det finnes frelse for de som ikke tror har blitt mye debattert i Norge. Rune Edvardsen mener at kirkens kall til misjon er der uansett hva man måtte mene.

– Vi sitter på nøkkelen: Jesus er veien, sannheten og livet, og han ba oss dra ut til jordens ender. Alle kan ikke reise, men alle kan sende, sier Glenn Tønnessen fra Troens Bevis på plattformen.

I salen sitter nærmere 200 deltakere på koronavennlig avstand til hverandre og lytter til Tønnessens appell om å gi økonomisk støtte til misjon.

I et normalt år ville inntil 7000 personer ha besøkt sommerstevnet til misjonsstiftelsen Troens Bevis i Sarons Dal, Kvinesdal. Selv om sosialt fellesskap og solid opplegg for barn og unge er viktige trekkplastre for mange, er det tydelig hva som er sommerstevnets overordnede mål: Å samle støtte til misjon blant grupper av mennesker som har hørt lite eller ingenting om Jesus.

– Ingenting er viktigere enn å vinne folk for himmelen. Det er særlig viktig at de som ikke har hørt evangeliet får høre det, sier Tor-Henry Spjelkevik, som nettopp har ankommet campingplassen for å delta på stevnet sammen med kone og tre barn.

LES OGSÅ: Troens Bevis har snudd milliontap til millionoverskudd

Frelse og fortapelse

Mye har skjedd siden 1965, da evangelist Aril Edvardsen startet Troens Bevis, overbevist om at Gud kalte ham til å forkynne for unådde folkeslag.

– Nå støtter vi nesten 1200 lokale misjonærer som jobber på fulltid med å spre evangeliet blant unådde. De siste årene har de i gjennomsnitt plantet omtrent 2500 kirker årlig, forteller Rune Edvardsen, som overtok lederskapet fra sin far Aril i 2007.

Samtidig som misjonærer fra Troens Bevis har gått fra landsby til landsby for å fortelle at Jesus er veien, sannheten og livet, har forholdet mellom tro og frelse blitt debattert i Norge: Hva skjer med de som aldri har fått høre evangeliet forkynt? Finnes det håp om frelse for de som ikke tror? Dette spurte biskop Halvor Nordhaug om i boken «Men hva med de andre», som skapte mye diskusjon da den ble publisert i vår.

Rune Edvardsen sier han er lite interessert i den teologiske diskusjonen.

– Jeg tror på en rettferdig Gud. Hva som blir løsningen helt til slutt, det overlater jeg til ham. Men det siste Jesus sa på jorden var «Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler». Da vil jeg gjøre det Jesus ba oss om, sier Edvardsen.

'Forandrer ikke misjonskallet'

Han viser til statistikk som sier at nærmere tre milliarder mennesker har lite eller ingen kjennskap til kristen tro. Uansett hva man tror at blir menneskers skjebne etter døden, om alle blir frelst eller bare noen, så tar ikke det bort kirkens kall til å dele troen med disse, mener Edvardsen.

– Jesus sa veldig tydelig at vi skulle dele evangeliet med alle mennesker. Når jeg leser Bibelen hører jeg faktisk det budskapet klarere enn noe annet, sier Edvardsen.

– Hvis folk slutter å tro at misjon er nødvendig for at mennesker skal bli frelst fra fortapelse, kan det da bremse for misjonsengasjementet blant støttepartnere?

– Det finnes utfordringer for norsk misjon, men dette er ikke en av dem. I den intellektuelle debatten er den saken kanskje stor, men ikke i det virkelige livet, blant folk på grasrota, sier Edvardsen.

Forkynner ikke fortapelse

Selv holder Edvardsen fast ved troen på at Jesus er eneste vei til Gud.

– Muligheten for at mennesker kan gå fortapt, er det en motivasjon for deg i misjonsarbeidet?

– Nei. Jeg har aldri forkynt om fortapelse. Den opplevelsen jeg har med Jesus som min beste venn og støtte når ting er vanskelig, den er er så stor at jeg gjerne vil dele det med andre, sier Edvardsen.

Edvardsen kan imidlertid forstå at biskop Nordhaug i en norsk kontekst ser behovet for å drøfte spørsmålene om forholdet mellom tro, frelse og evigheten.

– Vi har kanskje skapt et skyggebilde av Jesus og lagt mange unødvendige føringer for troen. Jeg tror ikke evangeliet om Jesus er noe vondt eller vanskelig der man truer folk med helvete. Det står riktignok noen vers om fortapelse, men det er ikke det Jesus sa vi skulle forkynne, sier Edvardsen.

'Betyr lite'

Under intervjuet finner Edvardsen frem telefonen sin og viser et bilde av et magert, utsultet barn fra en av verdens humanitære katastrofer.

– Min og din virkelighet her i Norge er helt sær sammenliknet med den andre deler av verden. Vaksinen mot sult og fattigdom har vi hatt lenge. Det viktigste vitnesbyrdet kirka kunne hatt, ville vært å gjøre noe med det problemet. Derfor gidder jeg ikke bry meg så mye om debattene her i Norge, de betyr lite i den store sammenhengen, sier Edvardsen.

Vil sende flere

Troens Bevis-lederen har store ambisjoner for fremtiden. Edvardsen drømmer om å utvide misjonsvirksomheten slik at 5000 misjonærer kan være utsendt samtidig fra Troens Bevis.

– Det er en livsoppgave som jeg jobber mot. Når 1200 av våre misjonærer planter 2500 kirker hvert år, tenk bare hva 5000 kan klare.

– Hvordan følger dere opp så mange nye kirker?

– Vi har et tett oppfølgingsprogram for alle forkynnere og feltledere, blant annet et eget system online der de leverer rapporter. Grunnen til at jeg reiser så mye er for å bygge relasjoner til nettverket vårt.

LES OGSÅ:

---

Sommerstevnet i Sarons Dal

  • Arrangeres fra 27. juni til 19. juli av misjonsstiftelsen Troens Bevis i Kvinesdal.
  • Talere er bl.a. Sten Sørensen, Rune Edvardsen, Øystein Gjerme, Rune Edvardsen og Egil Svartdahl.
  • Troens Bevis er en internasjonal misjonsstiftelse som ble startet av evangelisten Aril Edvardsen i 1965. Ledes i dag av Rune Edvardsen.
  • Gir økonomisk støtte til omtrent 1140 innfødte evangelister i om lag 20 land.

---

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke