Kirke

Plantevekst for Misjonskirken

Satsing på menighetsplanting sikrer vekst for trossamfunnet Misjonskirken. Forsker Erling Birkedal advarer menigheter mot å spise av hverandres medlemsmasse.

Misjonskirken vokser. Menighetsplantingen går ikke «nødvendigvis» på bekostning av andre kirkesamfunn, mener generalsekretær Øyvind Haraldseid.
Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke