Kirke

Etterlyser debatt om homofilt samliv

Kan Frikirken leve med at menigheter og medlemmer har ulike bibelsyn på homofilt samliv? Menigheten Kraftverket utfordrer Frikirken til å gå grundigere inn i spørsmålet.

– Det finnes allerede to syn blant mange av Frikirkens ledere og medlemmer. Dette må kirkesamfunnet finne ut av hvordan vi skal leve med, sier Kjetil Gilberg, pastor i frikirkemenigheten Kraftverket i Oslo.

I dag er Frikirkens offisielle syn at homofilt samliv er uforenlig med Guds ord, og at personer i likekjønnet ekteskap er ekskludert fra oppgaver i menighetene. Likevel praktiseres forbudet ulikt i mange menigheter. I Kraftverket kan homofile fylle alle funksjoner, unntatt vigslede stillinger.

Menigheten har nå sendt et vedtaksforslag til neste synodemøte, som finner sted i 2021. Der foreslår de å opprette en komité som skal gi en teologisk redegjørelse og utrede standpunktene for og imot en revidering av kirkesamfunnets syn på likekjønnet samliv.

Leve med to syn

Gilberg vektlegger at det er Kraftverkets medlemmer som fremmer forslaget – ikke ledelsen.

– Vi tror at en utredning der man også belyser teologi som støtter likekjønnet samliv, kan hjelpe Frikirken å møte spørsmålet med åpenhet. Det andre er at vi ber komiteen å utrede hvorvidt vi kan leve med to syn.

Ifølge Gilberg har saken aldri vært utredet og heller ikke behandlet på tidligere synodemøter.

– Samtidig er dette en sak som engasjerer og berører livet til mange i og rundt Frikirken. Derfor er det viktig å ta opp nå.

– Kan ikke den konservative grasroten se på dette forslaget som å mane til konflikt?

– Vi ønsker ikke å mane til konflikt, men ta på alvor at det allerede finnes to syn blant medlemsmassen i Frikirken. Jeg tror de færreste av Frikirkens medlemmer befinner seg ytterkantene, men «et sted i midten». En slik utredning vil hjelpe alle som er usikre til å finne et ståsted.

Iverksatt samlinger

Gilberg mener ledelsen i Frikirken de seneste to årene har tatt konstruktive skritt for å skape dialog om saken.

– Jeg ser ikke på dette forslaget som en motsetning eller en protest, men som en del av det som har vært satt i gang. Forskjellen er at vårt forslag kommer fra grasrota.

Før koronatiltakene i mars planla Frikirken å holde åtte lukkede, regionale samlinger for Frikirkens ledere. Formålet med møtene var i utgangspunktet å ta opp hvordan Frikirken skal møte homofile. Bare tre av møtene ble avholdt, i Moss, Risør og Vågsbygd.

Ved møtet i Moss gikk ikke alt som planlagt. Den eksterne innlederen ba de omlag hundre deltakerne ved møtet i Moss om å dele seg basert på hvor de sto i «homospørsmålet». Flertallet stilte seg på midten, ifølge flere Vårt Land har snakket med. En deltaker på møtet i Risør sier at homofilispørsmålet ikke ble diskutert eksplisitt, men opplevde likevel stemningen som spent.

Ulik bakgrunn

Frikirkens synodeformann Jarle Skullerud sier at møtene har vært etterlyst av flere menigheter. Han sier målet for samlingene er å bevisstgjøre det lokale lederskapet til å ta opp de vanskelige temaene i menighetene.

– Samliv, seksualitet og ekteskap er alltid ting som berører oss følelsesmessig. Vi må erkjenne at vi ikke alltid har vært så gode på å møte mennesker med ulik bakgrunn i kirkesamfunnet.

– Er hendelsene på samlingen i Moss et tegn på at mange er usikre og ønsker klarhet i samlivsproblemstillingen?

– Dette var initiert av vår innledene foredragsholder. Jeg vet ikke hvor lurt det var, og er usikker på om vi ville gjort det samme.

– Ser du et behov for en slik komité som Kraftverket foreslår?

– Jeg har ikke behov for å kommentere forslaget, men jeg er glad for at Kraftverket benytter muligheten enhver menighet har til å fremme en sak for synoden. Synodestyret har mottatt det og forbereder det til behandling.

Skullerud legger til at det er «positivt» at det er kirkens øverste organ som skal avgjøre hvordan Frikirken skal behandle temaet videre.

LES MER: Mener tiden er inne for å drøfte samlivsetikk i Frikirken

LES MER: – Dette kan bli viktig for homofile i Frikirken

LES MER: Mener det samme, men skiller seg i praksis

---

Kraftverkets forslag:

  • Synoden ber Synodestyret å opprette en komité som til synoden 2024 har til oppgave å utrede og fremlegge:
  • En teologisk redegjørelse for standpunktene for og mot likekjønnet samliv.
  • Er synet på likekjønnet samliv et bekjennelsesspørsmål, og i tilfelle hvorfor?
  • Kan DELF leve med at menigheter og medlemmer har ulike bibelsyn, og at dette får praktiske konsekvenser for menigheters behandling av homofile medlemmer?

---

Mattis C. O. Vaaland

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke