Kirke

Færre folk og millionunderskudd i Hillsong

I 2019 opplevde Hillsong Norway en nedgang i antall møtebesøkende og et underskudd på 3,5 millioner kroner. – Året har vært annerledes og krevende, sier hovedpastor Jostein Krogedal.

– Helt siden oppstart i 2003 har vi hatt en jevn vekst i kirken. I 2019 har vi registrert en liten nedgang, sier Jostein Krogedal, hovedpastor i Hillsong Norway, i en e-post til Vårt Land.

Til sammen tiltrakk Hillsongs ni forsamlingssteder seg i gjennomsnitt 1895 mennesker hver søndag i 2019, ifølge årsrapporten. Det er 274 færre sammenliknet med året før.

– Vi monitorer dette med ukentlige rapporter og jobber kontinuerlig med å iverksette tiltak for å bygge en sunn og bærekraftig kirke, sier Krogedal.

Varsler om fryktkultur

I januar 2019 meldte avisen Dagen at Hillsong hadde mottatt inntil 20 varsler mot Jostein Krogedal. Varslene skal i hovedsak ha handlet om at Krogedal skal ha oppført seg ufint og nedsettende, brukt hersketeknikker og vært manipulerende. Ifølge varslerne skal dette ha skapt en fryktkultur i bevegelsen.

Varslene førte til at Krogedal fikk en tilbaketrukket rolle i kirken for en kort periode. Våren 2019 beklaget Krogedal til medlemmene av menigheten. «Til de som kjenner at jeg kunne ha behandlet dem bedre, vil jeg be om unnskyldning. Jeg innser at det er mange ting jeg kunne gjort bedre.», sa Krogedal.

I mai samme år var Krogedal tilbake for fullt. Den gang uttalte styreleder Rune Sørbø at kirken hadde hatt en «grundig behandling og prosess» knyttet til varslene, som Sørbø omtalte som «tilbakemeldinger».

Færre deltakere

Hillsongs småfellesskap hadde 150 færre deltakere i 2019 enn året før. Antall døpte gikk fra 96 til 70 i samme tidsrom.

I en e-post til Jostein Krogedal har Vårt Land spurt: «Hva tenker dere er årsaken til nedgangen i antall deltakere?» og «Opplever dere at folk slutter å delta i kirken på grunn av varslingssakene som har pågått?» Disse spørsmålene har ikke blitt besvart, men Krogedal skriver følgende:

«Vi kjenner på takknemlighet for at det som Gud bygger tåler livet og de omstendighetene vi ikke var helt forberedt på. Vi er takknemlige for alle som regner Hillsong Norway som sitt hjem, og for den enkeltes overgivelse til kirkens visjon.

Videre gir han ros til alle ansatte og frivillige, samt det internasjonale nettverket kirken er del av.

«Vi kjenner på ærbødighet overfor Gud og Hans trofasthet dette året, et år som har vært annerledes og krevende.», sier Krogedal.

Vårt Land har også bedt Krogedal kommentere hvilken belastning varslingssakene har vært for kirken, men han har ikke ønsket å kommentere dette.

Rammer alle

Tormod Kleiven er professor i diakonivitenskap ved VID vitenskapelige høgskole og har arbeidet med konflikthåndtering i flere kirkelige sammenhenger. På generelt grunnlag sier han at konflikter i menighet rammer hele fellesskapet, og ikke bare partene som er direkte involvert.

– Blir du overrasket over at Hillsong opplever mindre deltakelse etter en periode med konflikt?

– Jeg kjenner ikke til situasjonen i Hillsong. Men konflikter er belastende for de som står på sidelinjen. Hvis situasjonen oppleves uhåndterbar, vil overlevelsesstrategien for mange være å trekke seg unna, sier Kleiven.

Fastlåste konflikter er bortimot umulig å løse uten å trekke inn ekstern hjelp, mener Kleiven. Han sier eksterne hjelpere må være noen som begge parter oppfatter som uavhengige og kompetente nok til å samtale med dem. Åpenhet i forsamlingen er også avgjørende for å komme seg videre, sier Kleiven.

'Må være oppgjør.'

Han understreker at prosessen rundt konflikten ikke nødvendigvis er mislykket fordi folk forlater menigheten.

– Det kan være naturlig at folk går hvis de ikke finner seg til rette med det som ble konklusjonen på prosessen, sier han.

I Hillsong har Jostein Krogedal kommet tilbake for fullt som hovedpastor etter at varslene mot han ble behandlet.

– Hvis lederen det varsles mot får ny tillit, hvordan kan det oppleves for de som har hatt vonde erfaringer med vedkommende?

– Selv om en leder får ny tillit, er det fremdeles sår hos de som opplever å ha blitt tråkket på. Prosessen kan ikke avsluttes med at styret gir lederen tillit. Det må være et oppgjør der lederen gjør en relasjonell ryddejobb hvor han tar ansvar for å ha tråkket på noen i menigheten. Hvis ikke tror jeg det bare blir pause og ikke punktum i konflikten. Resultatet vil fort kunne bli at de som opplever seg tråkket på, går ut og blir borte fra fellesskapet, sier Kleiven.

Millionunderskudd

Hillsongs årsregnskap for 2019 viser et underskudd på 3,5 millioner kroner. Krogedal forklarer underskuddet med at kirken har investert i bygg og utstyr for nesten fire millioner kroner i 2019.

– Dette er grunnen til at vi på regnskapet har et underskudd. Driften for Hillsong Norway i 2019 viser imidlertid overskudd, sier Krogedal.

- Er den økonomiske situasjonen i Hillsong krevende for tiden?

– Hillsong Norway er velsignet med veldig mange sjenerøse givere som gir trofast inn til kirken, sier Krogedal.

Årsrapporten viser også at Hillsong har gått fra 16,5 sysselsatte årsverk i 2018 til 20,5 i 2019. Hillsong har ikke besvart Vårt Lands spørsmål om hvorfor de har prioritert ansettelser i et år med underskudd.

LES OGSÅ:

---

Hillsong Church

  • Kirke som ble startet i 1983 av Bobbie og Brian Houston i Sydney, Australia.
  • Har i dag etablert kirker i 28 land over hele verden.
  • Er særlig kjent for ­produksjon av lovsangsmusikk gjennom gruppene Hillsong Worship, Hillsong United og Hillsong Young & Free.
  • Hillsong Norway er en videreføring av menighetsnettverket Intro, som ble del av Hillsong i 2017. I dag har Hillsong Norway åtte ulike forsamlinger i Norge.
  • ­Hillsong Norway er ledet av Brit og Jostein Krogedal og er tilknyttet Pinsebevegelsen i Norge.

---

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke