Kirke

Bygda slår ring rundt soknepresten

Den norske kirke: I Jørpeland menighet i Stavanger bispedømme har det de seneste dagene blitt tatt en rekke initiativ til støtte for sokneprest Bård Boye, som en rekke menighetsmedlemmer frykter er i ferd med å bli flyttet fra menigheten.

En gruppe medlemmer av Jørpeland menighet sendte onsdag et brev til Stavanger bispedømme, Ryfylke prosti, Stand kirkelige fellesråd og Jørpeland menighet. Der uttrykker de sin støtte til sokneprest Bård Boye, som de frykter er i ferd med å bli flyttet fra menigheten.

Der omtaler menighetsmedlemmene det de oppfatter som en personalkonflikt på Jørpeland menighetskontor, som de frykter sokneprest Bård Boye uforvarende kan bli rammet av. Boye sier til avisen Strandbuen at han har bedt om permisjon.

«Vi forstår at det er en intern krise ved menighetskontoret. Denne må løses. Men at løsningen skal ligge i å ofre en uskyldig mann, og ikke minst den mannen som er frontfiguren i menigheten og som framstår som vår åndelige leder og hyrde, en høyt elsket og respektert prest. Det er en skandale, og vi vil ikke godta det», står det blant annet i brevet som Vårt Land har fått innsyn i.

Menighetsmedlemmene uttrykker også frustrasjon over at de ifølge dem selv ikke har fått informasjon om hva konflikten dreier seg om.

«Vi er mange som har spurt både ansatte, prost, menighetsråd og selvfølgelig Bård og Mette Boye. Ingen vil si noe om saken. Så svarene har vi fått andre steder. Er det slik vi ønsker å ha det i en åpen folkekirke anno 2020», står det i brevet. Mette Boye er sokneprestens kone og jobber som diakonileder i menigheten.

– Oppleves som udemokratisk

Odd Bjerga er nestleder i Jørpeland menighetsråd, men presiserer at han uttaler seg som privatperson, og ikke på vegne av menighetsrådet.

Bjerga er blant de 272 menighetsmedlemmene som har undertegnet støttebrevet for Boye.

– Boye er en svært godt likt prest, både blant kirkegjengere og ellers. Brevet er en protest mot overstyring fra myndigheter som ikke synes å lytte til lokale røster. Det opplever man som udemokratisk, og urettferdig overfor presten, skriver Bjerga i en e-post til Vårt Land.

– Hva synes dere om at hverken bispedømmet eller soknepresten selv vil si hva som er årsaken til konflikten?

– Det er forståelig at bispekontoret som arbeidsgiver ikke kan uttale seg om personalsaker. Likevel opplever jeg at menighetsrådet blir holdt utenfor, det til tross for at det er vi som skal samarbeide med presten og vi er folkevalgt, sier han.

Facebook-gruppe og opprop

Onsdag ble også den lukkede Facebook-gruppen «Vi som synes Bård Boye er en super prest» opprettet. Fredag formiddag hadde den 527 medlemmer. En annen, åpen Facebook-gruppe, «Vi som liker dagslys og syns Bård Boye er en super prest», hadde 99 medlemmer fredag formiddag.

Det ble også laget et opprop med navnet «Vi som støtter Sokneprest Bård Boye!» på opprop.net. Fredag formiddag hadde dette oppropet 95 underskrifter.

Både Facebook-gruppen og oppropet skriver at de er blitt dannet helt uavhengig av Bård Boye eller hans familie.

Ønsker ikke å uttale seg

Soknepresten sier til Vårt Land at han ønsker ro rundt saken. Han vil ikke uttale seg, og viser til sin arbeidsgiver Stavanger bispedømme. Biskopen ønsker heller ikke å kommentere saken.

– Jeg kommer ikke til å uttale meg om situasjonen i menigheten i media, men kan forsikre om at biskopen er godt kjent med det som skjer og engasjementet rundt det, uttaler biskop Anne Lise Ådnøy i en e-post.

LES OGSÅ:

---

Fakta:

---

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kirke