Kirke

Vil spisse profilen etter fjorårets homoterapi-bråk

Styret og medlemsorganisasjonene har staket ut videre kurs for Til Helhet. Framover skal profilen til det omdiskuterte, kristne nettverket tydeliggjøres. Dagens styreleder fortsetter inntil videre.

Bilde 1 av 2

– Det siste årets medieoppmerksomhet rundt Til Helhet har vært belastende. Bildet som er blitt malt i media er at vi er en slags kamporganisasjon som prøver å påtvinge andre vårt syn. Men fortiden får vi ikke endret. Nå gjelder det å se framover og finne en vei som gjør at vi kan ha en positiv betydning for de som involverer seg i dette nettverket, sier Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Han er egentlig ikke talsperson for Til Helhet, men har fått i oppdrag fra nettverket å orientere fra torsdagens kombinerte års- og representantsskapsmøte.

Det tverrkirkelige nettverket fikk i fjor massiv medieoppmerksomhet for sitt hjelpetilbud til kristne som selv opplever at de har en uønsket seksuell orientering. På Til Helhets nettside heter det at formålet til nettverket blant annet er å «formidle tro på at endring i seksuell orientering er mulig», samt å «formidle tro på at en kan leve et meningsfullt liv i seksuell avholdenhet uansett seksuell orientering».

Kritiske røster har på sin side tolket virksomheten deres dit hen at de driver med såkalt seksuell reorientering, også omtalt som homoterapi eller konversjonsterapi. Dette er blitt blankt avvist av representanter for nettverket. I stedet har de framholdt at de blant annet tilbyr sjelesorg.

Fortsetter som styreleder

Siden i fjor har det vært stille rundt nettverket, som i dag har fire medlemsorganisasjoner: NLM, Normisjon, Indremisjonsforbundet og Ungdom i Oppdrag. Under års- og representantskapsmøtet i Til Helhet torsdag møttes representanter fra organisasjonene og styret i nettverket for å stake ut den videre kursen.

– I representantskapsmøtet ble vi enige om at Til Helhet fortsetter, men at vi ønsker å spisse og skjerpe profilen. Vi ønsker å være tydeligere på at vi er et nettverk som er et kontaktpunkt og møteplass for kristne som opplever det som utfordrende å leve etter en klassisk, kristen forståelse av samliv, sier Ottosen.

Han framholder at tilbudet deres ikke bare er myntet på kristne som opplever at de har en uønsket seksuell orientering.

– Selv om det har kommet i skyggen, så har vi over lengre tid for eksempel vært opptatt av de som opplever pornografiavhengighet som en utfordring. I regi av Til Helhet vil vi gi dem mulighet til sjelesorg og noen å snakke med.

Fram til neste representantskapsmøte 14. september vil nettverket jobbe med å justere vedtektene. Styreleder Jens Fredrik Brenne har siden i mars i fjor ønsket avløsning fra sitt verv, men foreløpig har det ikke lykkes å finne hans arvtaker. Inntil videre fortsetter han derfor som styreleder.

Fine henvendelser

Den negative mediestormen rundt Til Helhet startet i januar i fjor da det ble kjent at Kjell Ingolf Ropstads trossamfunn, Misjonskirken Norge, var tilknyttet Til Helhet. Misjonskirken valgte samme måned å melde seg ut av nettverket, men var klare på at de ikke tok avstand fra det.

I fjor høst ble det på ny negativ blest om nettverket da NLA Høgskolen leide ut sine lokaler i Bergen til et foredrag arrangert av Til Helhet og Frimodig kirke. I ettertid valgte flere NLA-ansatte å si opp i protest. Også i kjølvannet av VGTVs mye omtalte serie «Homoterapi» ble nettverket utsatt for kritikk.

Parallelt har medlemsorganisasjoner trukket seg fra Til Helhet. I oktober i fjor besluttet Frikirken å melde seg ut. I desember fulgte Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag etter.

Espen Ottosen forteller at mediebråket ikke bare har vært negativt.

– Vi har også opplevd å få en del fine henvendelser fordi Til Helhet ble synliggjort i media, sier han.

LES MER:

Regjeringa enige om å utrede mulig forbud mot homoterapi – uten KrF

Til Helhet: Vår praksis er ikke skadelig

Til Helhet-medlem: Vi vurderer å legge ned organisasjonen

---

Til Helhet

  • Et tverrkirkelig kontaktforum for seksualitet og tro.
  • Formålet er blant annet å «formidle tro på at endring i seksuell orientering er mulig» og å «formidle tro på at en kan leve et meningsfullt liv i seksuell avholdenhet uansett seksuell orientering».
  • Medlemmer: Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet og Ungdom i Oppdrag.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke