Kirke

Ber kyrkjelydar ta ansvar for systerkyrkjer

Gjennom aksjonen «Sammen som kirke i hele verden», oppfordrar Den norske kyrkja til pengeinnsamling og forbøn for systerkyrkjer i andre land.

Trondheim 28.03.2019
Kirkemøte i Trondheim 2019. Her fra torsdagen. Alle biskopene samlet. Helga Haugland Byfuglien, Bispemøtets preses, Kari Veiteberg, Oslo, Atle Sommerfeldt, Borg (Fredrikstad), Solveig Fiske, Hamar, Jan Otto Myrseth, Tunsberg (Tønsberg), Stein Reinertsen, Agder og Telemark (Kristiansand), Anne Lise Ådnøy, Stavanger, Halvor Nordhaug, Bjørgvin (Bergen), Ingeborg Midttømme, Møre (Molde), Herborg Oline Finnset, Nidaros (Trondheim), Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, Sør-Hålogaland (Bodø), Olav Øygard, Nord-Hålogaland (Tromsø).
FOTO: JOAKIM S. ENGER

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke