Kirke

Biskopene frykter at ny bioteknologilov vil gi økt abort-press

Biskopene i Den norske kirke er bekymret for mulighetene den nye bioteknologiloven vil åpne for. De frykter blant annet at foreldre vil bli presset til abort av fostre med Downs syndrom.

– Vi mener saken burde behandles bedre og er uenige i å åpne opp så mye som den nye loven vil gjøre, sier Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke.

Tirsdag publiserte Bispemøtet i Den norske kirke en uttalelse om den nye bioteknologiloven som skal vedtas i Stortinget tirsdag neste uke. Biskopene er bekymret for mulighetene loven åpner for.

«Vi kan ikke bygge et system hvor levedyktige fostre med ulike kromosomtilstander velges bort på grunn av sine egenskaper. Vi må heller arbeide for å sikre gode rettigheter og ordninger for foreldre med barn som trenger ekstra tilrettelegging», skriver biskopene.

– Mye står på spill, og vi synes det er viktig å si noe om dette nå, sier Fykse Tveit på vegne av de tolv biskopene.

LES UTTALELSEN HER: Dette er Bispemøtets uttalelse om endringene i bioteknologiloven

Trondheim 28.03.2019
Kirkemøte i Trondheim 2019. Her fra torsdagen. Alle biskopene samlet. Helga Haugland Byfuglien, Bispemøtets preses, Kari Veiteberg, Oslo, Atle Sommerfeldt, Borg (Fredrikstad), Solveig Fiske, Hamar, Jan Otto Myrseth, Tunsberg (Tønsberg), Stein Reinertsen, Agder og Telemark (Kristiansand), Anne Lise Ådnøy, Stavanger, Halvor Nordhaug, Bjørgvin (Bergen), Ingeborg Midttømme, Møre (Molde), Herborg Oline Finnset, Nidaros (Trondheim), Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, Sør-Hålogaland (Bodø), Olav Øygard, Nord-Hålogaland (Tromsø).
FOTO: JOAKIM S. ENGER

Frykter økt press

Dersom Ap, Frp og SV får flertall for forslaget sitt, slik de nå ligger an til, vil det blant annet bli tillatt med eggdonasjon, assistert befruktning til enslige kvinner og tilbud om tidlig ultralyd for alle gravide.

Å tilby tidlig ultralyd med mulighet for å avdekke ulike kromosomavvik, slik som Downs syndrom, vil gi økt presset for å stoppe graviditet ved slike funn, mener biskopene.

– Skylden og ansvaret blir overført til foreldrene, som er i en sårbar situasjon. Istedenfor å legge til rette for familier og barn med ulike kromosomer, blir fokuset på hvem som ikke skulle vært her. Det kan slå ut på selvfølelsen til de som for eksempel har Downs syndrom dersom budskapet blir at de egentlig ikke burde være født, sier Fykse Tveit.

– Går det an å tenke at helsepersonell kan gi god informasjon ved tidlig ultralyd uten at det fører til abort-press?

– Jo mer man får vite om fosteret før grensen for selvbestemt abort, jo mer vil problemstillingen oppstå. Den iboende dynamikken gjør at presset vil øke. Jeg tror det er naivt å si noe annet. Man får flere valgmuligheter, men det kommer med en pris, sier Fykse Tveit.

Kritiske til prosessen

Ap, Frp og SV har fått kritikk for å drive frem en lovprosess på egen hånd uten offentlige høringer.

Biskopene sier det er «urovekkende at nye momenter nå kan komme inn i lovverket uten først å ha vært på høring». Med dette sikter de til de til tidlig ultralyd med mulighet for å avdekke kromosomavvik.

– Det er flere elementer i det nye lovverket som dere ikke kommenterer. Har dere noen mening om eggdonasjon og assistert befruktning til enslige?

- Vi ville uttale oss om de aktuelle, nye forslag til utvidede muligheter for omfattende tidlig fosterdiagnostikk. Det berører menneskeverdet på en spesiell måte for foreldre og barn som lever med ulike kromosomtilstander. De andre momentene i bioteknologiloven har ikke blitt drøftet av biskopene i denne omgang, sier Fykse Tveit

– Har dere noe håp om endring før lovverket blir vedtatt?

– Håpet er at vi kan bidra til at det blir en lenger prosess før de avslutter saken. Men jeg synes det er vanskelig å uttale meg om sjanse og mulighet. Det er viktig for oss å gi et innspill, sier Fykse Tveit.

LES OGSÅ:

---

Ny bioteknologilov

  • Da Frp forlot Solberg-regjeringen, frigjorde partiet seg også fra enigheten om at KrF skulle ha veto mot omstridte punkter i ny bioteknologilov.
  • Kort etter varslet Frp at de ville sikre ja til eggdonasjon, assistert befruktning for enslige kvinner og tidlig ultralyd. Senere snekret de flertall for dette sammen med Ap og SV.
  • Ny lov blir vedtatt på Stortinget 26. mai.

---

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke