Kirke

Olav Fykse Tveit: – Nå er det vår tid. Nå er det vår tur. Nå er det vi som skal bære frukt

Olav Fykse Tveit er nå preses i Den norske kirke. I sin preken trakk han linjene tilbake til 2. verdenskrig.

I formiddag ble Olav Fykse Tveit vigslet til preses – øverste leder i Den norske kirke – i en gudstjeneste i Nidarosdomen.

Det ble en markering med mindre pomp og prakt enn det vanligvis er når norske biskoper innsettes, med kun 50 personer til stede.

«No livnar det i lundar» sang menigheten, nesten som på trass, mens snøen lavet ned over Nidarosdomen.

– Føler stor glede

– Jeg føler stor glede over å ha få bekreftet det kallet jeg har fått i denne seremonien, og gjennom forbønn. Det er et privilegium, sa Olav Fykse Tveit til Vårt Land etter gudstjenesten.

– Hvordan var det å bli vigslet under slike spesielle omstendigheter?

– Det ville vært spesielt uansett. Og liturgien og seremonien var slik de ellers ville ha vært. Jeg talte til dem som var der, men følte også på nærværet til alle de som fulgte med via TV, uttalte Fykse Tveit.

Han fortalte at han nå skulle få seg noe mat sammen med noen av dem som var til stede i seremonien.

– Men noen annen markering blir det ikke i dag. Men det er mulig det blir en markering med flere gjester hvis Kirkemøtet kan arrangeres i oktober, sa presesen, før han hastet videre til neste intervju.

LES OGSÅ: https://www.vl.no/religion/jeg-er-privilegert-som-far-starte-i-en-ny-jobb-i-en-tid-mange-har-mistet-sin-1.171249375-årsjubileum

Vigslingsgudstjenesten faller sammen med 75-årsjubileet for frigjøringen av Norge etter 2. verdenskrig. Den nye presesen preket over teksten i Johannesevangeliet om Jesus som «det sanne vintre».

Her tok preses opp tidligere biskop i Nidaros Arne Fjellbus sin rolle i motstandskampen.

Fjellbu ble i 1942 nektet å forrette høymesse i Nidarosdomen, som skulle brukes til en markering av Qusling-regimets maktovertakelse. Fjellbu, som da var domprost, lyste til gudstjeneste senere på ettermiddagen. Tusener møtte opp, men kirken ble stengt, og mange ble stående utenfor. Der ble de stående å synge salmer.

– Det var en viktig begivenhet i kirkekampen. Det ble klart at biskoper og prester måtte skille mellom embetet som var gitt av Gud, og embetet de hadde fått av staten. Fjellbus protesthandling viser også samspillet mellom prest og folk: De møtte opp og svarte med troens uttrykk, ved å synge salmer, sier Fykse Tveit til Vårt Land.

I prekenen sa Fykse Tveit at Fjellbus handlinger «førte til at biskoper og prester gjorde det klart at kirken har en oppgave som var gitt av Gud, å bære sann frukt. Han er ett av de mange navnene som er et tegn på det vi talar om, om små og store handlinger som bærer frukt, frukt som varer».

Trondheim 20200510. 
Olav Fykse Tveit blir vigslet til biskop i Nidaros av preses av Atle Sommerfeldt i Nidarosdomen søndag.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
– Gjennom bønn og arbeid skal du nå være med å lede og veilede hele Den norske kirke med alle hennes arbeidslag i å bygge visjonen «Mer himmel på jord», sa biskop Atle Sommerfeldt i sin vigslingstale.

«Nå er det vår tur»

Fykse Tveit avsluttet prekenen med å si:

«Nå er det vår tid. Nå er det vår tur. Nå er det vi som skal bære frukt».

– Hvilke frukter håper du skal vokse frem av din presesgjerning?

– Teksten og temaet for søndagens prekentekst gir en formening om oppdraget Jesus gir oss. Vi skal forkynne Guds kjærlighet i praksis. Det er det kirken står for og formidler. Som kirke må vi gjøre det Jesus sier her: vi må se hva som skal vokse og hva som ikke skal vokse, hva som er viktig å gi plass. Men det viktigste er at vi blir værende i Jesu ord på en måte som gjør at det blir tatt i mot og slår rot i oss, og dermed gir oss retning og innhold og håp - både i liv og død.

Trondheim 20200511. 
Olav Fykse Tveit blir vigslet til biskop i Nidaros av preses av Atle Sommerfeldt i Nidarosdomen søndag.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
– Som kirke må vi gjøre det Jesus sier her: vi må se hva som skal vokse og hva som ikke skal vokse, hva som er viktig å gi plass, sier preses Olav Fykse Tveit.

Medvirket

Visepreses Atle Sommerfeldt og biskopene Herborg Finnset og Stein Reinertsen medvirket i gudstjenesten. Det gjorde også kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Nidaros bispedømmeråd og leder i sørsamisk menighetsråd.

I sin vigslingstale under gudstjenesten henvendte Atle Sommerfeldt seg til Fykse Tveit:

– Gjennom bønn og arbeid skal du nå være med å lede og veilede hele Den norske kirke med alle hennes arbeidslag i å bygge visjonen «Mer himmel på jord». Dette arbeidet er som å bygge en storslått katedral midt i folket, sa han.

– I en av lesningene vi hørte minner apostelen Paulus menigheten i Korint om at han har arbeidet hardt for å bygge en levende og forankret kirke. Du har også uten tvil arbeidet hardt. Bispetjenesten vil ikke være et unntak. Det er en umulig tjeneste hvis du forankrer den bare i deg selv og ditt. Da er faren for å bli en nedbrent kirkeruin overhengende.

Denne vigslingen gir deg trygghet i at du vil bli båret av kirkens fellesskap. Mer enn det, tjenestens grunnvoll er budskapet om at Jesus Kristus viser oss hvordan Gud er, full av nåde og sannhet, fortstte Sommerfeldt.

Kanskje du også er interessert i disse sakene?

Olav Fykse Tveit sier det er mye han ikke har tenkt å gjøre som biskopenes øverste leder. – Jeg må ikke tenke at jeg kan gjøre alt, sier den nye presesen.

• Vårt Land mener: Den norske kirkes nye preses må gjerne være både klok og samlende, men det trenger ikke nødvendigvis å bety ukontroversiell.

I ni år har Olav Fykse Tveit vært verdens fremste kirkeleder, nest etter paven.

---

Olav Fykse Tveit

  • Født 24. november 1960, oppvokst på Bømlo.
  • Gift 1983 med Anna Bjorvatten. Tre voksne barn, fire barnebarn.
  • Utdannet teolog ved MF vitenskapelig høyskole (1986), og har tatt en doktorgrad samme sted (2002).
  • Han var generalsekretær i Mellomkirkelig råd fra 2002 til han i 2009 ble han valgt til generalsekretær i Kirkenes Verdensråd.
  • Ble utnevnt som preses i Den norske kirke i januar av et enstemmig kirkeråd. Han var den eneste Bispemøtet valgte å nominere til stillingen. Ble vigslet i Nidarosdomen søndag 10. mai.
  • Han har dessuten hatt en lang rekke tillitsverv både i Norge og internasjonalt.
  • Kilde: Kirken.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke