Kirke

Barnedåp er greit, men ikke baptistisk dåp. Her er Norges Kristne Råds veileder for åpning av kirker

Barnedåp kan gjennomføres som normalt, men baptistisk dåp frarådes. Det er strenge krav til hygiene når landets kirker åpner dørene sine. Her er Norges Kristne Råds smittevernveileder.

– Kirkene gleder seg til å møtes fysisk. Samtidig er det viktig at vi ikke går for fort frem. Åpningen må skje kontrollert og grundig, sier generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd (NKR).

Fra 7. mai kan arrangementer med inntil 50 personer gjennomføres. Det betyr kirker og menigheter kan åpne dørene til gudstjenester og andre samlinger.

I går publiserte Norges Kristne Råd sin smittevernveileder til sine medlemskirker, som inkluderer alt fra frikirkelige menigheter til katolske og ortodokse. Den norske kirke har lagd sin egen veileder.

Veilederen er utarbeidet i samarbeid med helsemyndighetene og Barne- og familiedepartementet.

Regler for hygiene

Ifølge veilederen er det fire grunnpilarer for å unngå smittespredning:

1. Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer

2. God hygiene

3. God avstand og minst mulig kontakt mellom personer

4. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr

I tillegg til maks antall på 50 personer, skal det legges til rette for minst en meter avstand mellom personer. Dersom lokalet ikke er stort nok for å sikre en meters avstand, bør man begrense antallet deltakere, ifølge veilederen.

– For de som åpner dørene nå, vil det kreve en god del mer ressurser enn ved normale gudstjenester og en og høy grad av bevissthet, sier Erhard Hermansen.

Han nevner for eksempel at alle kirker må registrere de fremmøtte ved navn. Siden man ikke skal ha felles bruk av utstyr, kan man ikke ha en felles liste med én penn som alle deler på.

– Noen må fysisk stå og registrere de fremmøtte. Det samme gjelder instrumenter og mikrofoner – de kan ikke brukes av flere personer uten å bli vasket først, opplyser Hermansen.

Veilederen sier også at kirkekaffe og felles servering av mat og drikke ikke bør finne sted.

Nattverd og dåp

Nattverd må gjennomføres uten direkte kontakt mellom nattverdutdeler, elementer og mottaker. Også her må det være minst én meter avstand mellom den som deler ut og mottar nattverd.

Veilederen foreslår at oblater legges i hver særkalk før nattverdsmåltidet begynner, eller at brød legges på et fat i forkant.

Barnedåp tillates, men dåp etter baptistisk ordning (også kjent som «voksendåp») bør ikke gjennomføres, ifølge veilederen.

– Hvorfor er barnedåp greit og ikke baptistisk dåp?

– Det er et godt spørsmål. Det var helsemyndighetene som frarådet det. Vi har spurt om en begrunnelse og venter fremdeles på svar. Men det handler om fysisk kontakt mellom personer, kanskje også alder på de som døpes. Samtidig er det mange bransjer som har åpnet for fysisk kontakt, slik som kiropraktorer og fysioterapeuter, sier Hermansen.

Ikke bekymret

I veilederen fra NKR er det laget en sjekkliste med punkter som bør tas hensyn til. Selv om gudstjenester kan gjennomføres fra førstkommende søndag, tror Hermansen mange velger å vente.

– Jeg tror en del fremdeles vi ha gudstjenester digitalt. Det er ikke sikkert alle blir klare til førstkommende søndag, sier han.

– Er du bekymret nå som kirkene åpner igjen?

– Nei, det er jeg ikke. Jeg opplever at kirkene har vært med på å ta mye ansvar og jeg er overbevist om at de fremdeles vil gjøre det, sier Hermansen.

LES OGSÅ:

• Slik blir det når kyrkjene opnar – lanserer nye retningslinjer

• Historisk drive-in begravelse ved Øymark kirke

• Vårt Land: «Nå vil det være viktig for kirken å ønske nye mennesker særlig velkommen»

---

Fakta:

---

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Kirke