Kirke

– Religion banet vei for ydmykhet og visdom

Religion lærte fortidsmennesket visdom og ydmykhet – kvaliteter som banet vei for dagens samfunn, hevder Jan-Olav Henriksen i fersk forskningsartikkel.

– Religion gir ressurser til å orientere seg i verden: hvor vi kommer fra, hvor vi skal, og hva som er viktig å fokusere på, sier Jan-Olav Henriksen, professor ved Universitetet i Agder og MF vitenskapelig høyskole.

Religion har spilt en nøkkelrolle i det forhistoriske menneskets utvikling, ifølge Henriksens ferske forskningsartikkel An animal in need of wisdom. Artikkelen er en del av et internasjonalt forskningsprosjekt der både teologer, evolusjonsantropologer og arkeologer har bidratt. Forskerne søkte spor etter fenomener som visdom, nåde og ydmykhet i menneskets forhistorie. Fenomenene ble sett i forbindelse med utviklingen av religion.

Forhistorisk religion

Ifølge Henriksen er ikke religion «noe som ble oppfunnet for 3000 år siden». Religionen, om enn i rudimentær form, fantes allerede hos det forhistoriske mennesket – før sivilisasjonens opprinnelse i Midtøsten rundt år 9000 f. kr.

For eksempel har forskere funnet begravelsesskikker langt tilbake i tid.

– Disse skikkene tyder på at mennesket hadde en bestemt forståelse for hva det vil si å være menneske. Dette gir oss innsikt i at de regner med en religiøs dimensjon i tilværelsen, selv om de ikke vet så mye om den.

Henriksen argumenterer for at religion hjalp fortidsmennesket til å forstå, fortolke og forholde seg til sine medmennesker – ikke ulikt hvordan den fungerer i dag.

– Den hjelper oss også å tenke på hva som må endres, og løfter mennesket ut av den umiddelbare situasjonen det befinner seg i, sier han.

Identitetsdannende

En annen viktig faktor er ifølge Henriksen at religion får mennesker til å forholde seg til normer og idealer som gir dem hjelp i møte med ulike utfordringer. Religion virker også koordinerende, og gjør at mennesker finner sammen i bestemte ritualer og handlinger.

– Religion hjelper også mennesket til å se bak det som umiddelbart er tilstede og å se oss selv i en større sammenheng. Å se oss i lys av de mer langsiktige forbindelsene vi har til Gud og historien, sier han.

Videre spilte religion en nøkkelrolle for utviklingen av visdom og ydmykhet, fortsetter Henriksen: Religiøse forestillinger innebærer et stilltiende samtykke om at man ikke vet, eller har kontroll på, alt i livet.

– Vi kan ikke regne med at vi er fullkomne. Derfor skal vi alltid være villig til å se oss i et selvkritisk lys og være lydhøre for hva andre mennesker gir av «input».

Ved å være et sentralt orienteringspunkt, ga også religion næring til utvikling av visdom.

– Visdom handler om å leve ut fra det som i felleskap er gode orienteringspunkter i livet. Visdom ytrer seg i god praksis som bidrar til at menneske kan forholde seg med tillit til hverandre.

Bidro til samfunn

Ifølge Henriksen har karatertrekkene visdom og ydmykhet vært grunnleggende betingelser for utviklingen av menneskelige samfunn og sivilisasjoner.

– Å ha en grad av ydmykhet er å handle klokt eller vist og gir andre mennesker idealer å leve etter. Dette er et attraktivt ideal å leve etter og skaper tillit mellom mennesker.

Henriksen sier at mennesker som er kloke og ydmyke blir idealer for andre, som dermed ønsker å være sammen dem og ligne på dem. Dette bidro og bidrar på sikt til å bygge gode samfunn.

– Hvis du ser på noen av dagens politiske ledere som mangler ydmykhet og klokskap, ser du at de skaper skiller og splittelse. Det er vanskelig å bygge et samfunn som ikke er basert på disse to kvalitetene.

LES MER:

• Kirkefunn kaster nytt lys over kristendommens historie

• Nytt forskningsprosjekt om avdøde religioners siste dager

Religionsforsker: ‘Akademia kan lære av oss’

---

Religiøs tenking

  • Religion har spilt en nøkkelrolle i det forhistoriske menneskets utvikling, ifølge professor Jan-Olav Henriksen.
  • Forskingsartikkelens fulle navn er An animal in need of wisdom : Theological anthropology and the origins of humility and wisdom.
  • Artikkelen er en del av boken Theology and Evolutionary Anthropology : Dialogues in Wisdom, Humility and Grace, som er knyttet til forskningsprosjektet Dialogues in Wisdom, Humility and Grace.

---

Mattis C. O. Vaaland

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Kirke