Kirke

Ber om hjelp med tapte gaveinntekter

Koronakrisen vil gi lavere gaveinntekter for kirker og kristne organisasjoner. Nå mener flere at dette bør kompenseres for i regjeringens krisepakke. – Ikke sannsynlig, sier Kjell Ingolf Ropstad.

– Per i dag får vi ingen penger fra kollekter, siden det ikke er noen gudstjenester, sier generalsekretær Øyvind Woie i KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte).

Frivillige gaver er en stor del av inntekten til kirker og kristne organisasjoner. Når gudstjenester avlyses, blir også en viktig arena for pengeinnsamling borte.

KABB er en av flere kristne organisasjoner som er avhengig av kollektpenger fra Den norske kirke. I fjor mottok de drøyt 270.000 kroner herfra, noe som utgjør fem prosent av KABBs budsjett.

– Det har blitt ganske avgjørende penger. Dette brukes til å utvikle viktige tjenester for enkeltpersoner i norske kirker og menigheter. Nå kan det hende vi må legge ned eller justere enkelte tilbud, sier Woie.

I tillegg til KABB er flere organisasjoner avhengige av kollektpenger fra Den norske kirke. I fjor ble omtrent én million gitt til IKO – Kirkelige pedagogiske senter og 380.000 til Kirkelig ressurssenter. Søndagsskolen fikk 1,4 millioner kroner i 2018.

LES OGSÅ: Frivillige organisasjoner taper millioner i gaver

Vesentlig mindre

Forrige uke meldte avisen Dagen at mange kirker og misjonsorganisasjoner opplever økte gaveinntekter gjennom Vipps som følge av at kirkene startet sendinger på nett. Etter å ha kartlagt koronavirusets økonomiske konsekvenser for kirkelandskapet, har generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd (NKR) inntrykk av at gaveinntektene blir vesentlig mindre i de aller fleste kirkene.

– De som ikke har gode, digitale løsninger for gudstjenesteoverføring opplever dette i enda større grad, sier Hermansen.

Dersom gruppen av permitterte arbeidstakere blir større, frykter mange at inntekter fra faste givertjenester også vil bli mindre.

– På sikt kan det bety at kirker og misjonsorganisasjoner må si opp ansatte, mener Hermansen.

Erhard Hermansen er ny generalsekretær i Norges Kristne Råd
Generalsekretær Erhard Hermansen i Norges Kristne Råd mener regjeringen bør vurdere å hjelpe organisasjoner som sliter med tap av gaveinntekter. Foto: Erlend Berge

Tap av gaveinntekt

Det er flere områder der kirker og misjonsorganisasjoner forventer lavere gaveinntekter:

• Gaveinntekter fra ordinære gudstjenester. De som mottar gaver gjennom fast givertjeneste og som mobiliserer givere gjennom digitale plattformer er mindre sårbare.

• Avlyste sommerstevner. Nylig annonserte Den Evangelisk Lutherske Frikirke at sommerstevnet Visjon avlyses på grunn av koronaviruset. Ifølge synodeformann Jarle Skullerud blir det vanligvis samlet inn 500.000 kroner til misjon under stevnet. Flere andre sommerstevner risikerer det samme ved avlysning.

• Gaveinntekter fra egne giveraksjoner. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) samlet totalt inn 10 millioner kroner til NLMs arbeid på misjonsfeltene i 2019. Med stengte skoler og begrensede muligheter til å samle mennesker er denne posten mer usikker enn før, opplyser økonomileder Øystein Frøysa i NLM. For eksempel kommer en andel av disse pengene fra såkalte misjonsløp. Flere av disse skulle etter planen arrangeres etter påske.

I tillegg mottar mange misjonsorganisasjoner penger fra basarer og salg under arrangementer, som nå ikke kan gjennomføres som planlagt.

Generalsekretær i KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) Øyvind Woie.
Generalsekretær i KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) Øyvind Woie. Foto: Erlend Berge

Bør vurdere hjelp

Nå mener Hermansen at regjeringen bør vurdere å hjelpe organisasjoner som sliter med tap av gaveinntekter.

– Muligheten for å dekke tap av frivillige gaver er noe regjeringen bør se på, sier generalsekretæren i Norges Kristne Råd.

– Hva taler for at man bør gjøre det?

– Mange permitterer ansatte eller vurderer permittering, selv om det nå er stort behov for kirkens tilstedeværelse. Kirkelige aktiviteter står for en stor del av tilbudet til barn og unge og de driver et viktig diakonalt arbeid. Regjeringen må tenkte helhetlig om hvordan tiltakene deres kommer kirkene i møte, svarer Hermansen.

Øyvind Woie i KABB støtter Hermansens vurdering og mener frivillige gaver også bør dekkes inn i regjeringens redningspakker.

– Jeg klarer ikke helt se forskjellen på bortfall av kollekt og andre inntektstap. Dette er ingen tilfeldig inntekt for oss, men vi søker hvert år om å få en andel av kirkens kollekter, sier han.

Oslo 20200313. 
Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H),  Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og arbeids- og sosialminister
Torbjørn Røe Isaksen (H) legger fram tiltakspakke i forbindelse med koronaviruset.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier det ikke er sannsynlig at staten vil dekke gavetapet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ikke sannsynlig

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier han er godt kjent med at kristne kirker og organisasjoner er bekymret for reduserte inntekter. Han forteller at staten ikke kan dekke alle de økonomiske tapene, og at man er avhengig av at samfunnet bidrar.

– Derfor er det viktig at de som kan er med å støtte de ideelle virksomhetene som er viktig for dem og lokalsamfunnet. Det er ikke sannsynlig at staten vil kompensere for tap av frivillige gaver, sier Ropstad.

Når det gjelder avlyste arrangementer viser Ropstad til ordningen under Kulturdepartementet der frivillige organisasjoner, inkludert tros- og livssynssamfunn og kristne organisasjoner, kan søke om kompensasjon for tapte inntekter eller merutgifter.

– Statlige tilskuddsordninger ellers opprettholdes og videreføres, slik at organisasjonene ikke opplever at tilskudd trekkes tilbake eller ikke blir utbetalt, slår Ropstad fast.

LES OGSÅ:

• Frivillige organisasjoner taper millioner i gaver

• Ber om 250 millioner til ekstratiltak: – Koronaviruset har ført til merkostnader

• Vil ha egen krisepakke tilpasset de ideelle

---

Fakta:

  • Som følge av koronakrisen forventes store økonomiske tap blant kirker og kristne organisasjoner.
  • Mange forventer reduserte gaveinntekter ved at ordinære gudstjenester og andre arrangementer opphører.
  • Misjonsorganisasjoner melder at lavere kronekurs gir milliontap når penger skal overføres til misjons- prosjekter i utlandet.
  • Inntekter fra utleie av lokaler og leirsteder opphører på grunn av koronakrisen.
  • Manglende inntekter fra gjenbruksbutikker gir milliontap for flere aktører.

---

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke