Kirke

Pipene får en annen lyd i Torshov kirke

Orgelsaken i Torshov kirke tar ny retning. Nå er planen å bygge om orgelet, med en økt økonomisk ramme. – Utrolig gledelig at det fortsatt blir lyd fra akustiske piper i kirken vår, sier organist Kristian Hernes.

Menighetsråd og organist har tidligere vært sterkt bekymret for at det ble en digital løsning for det nye orgelet i Torshov kirke.

Nå jobber orgelkomiteen ut fra nye signaler om å gjøre en omfattende restaurering – med økt økonomisk ramme og bruk av gamle og nye orgeldeler.

Stor glede over ny orgelløsning

– Vi er utrolig glade for at Oslokirkens administrasjon har gitt oss en slik avklaring, og at en digital løsning kan skrinlegges for godt. Dette vil bli en glimrende løsning – både musikalsk og estetisk. Jeg gleder meg storlig, dette blir en perfekt orgel-løsning i Torshov kirke – som både jeg og mine etterkommere vil være veldig godt tjent med, sier organist Kristian Hernes.

Besparelser på fasadeoppussingen

Kirkeverge Robert Wright bekrefter at økonomien i total-oppussingen av Torshov kirke nå åpner for en løsning med nytt pipeorgel. Det er blant annet gjort besparelser i arbeidet med utvendig fasade.

– Vi ser nå at det er økonomi til å møte menighetens sterke ønske om pipeorgel i kirken, sier Robert Wright, som likevel tar forbehold om at dette til slutt skal avgjøres av Kirkelig fellesråd i Oslo.

Fellesrådet gjorde nylig et prinsippvedtak om at nye orgler i Oslo-kirkene nå bør bli digitale.

– Den føringen står ved lag, og status er i dag at Oslo har en meget god orgelpark med en rekke nye akustiske instrumenter, sier kirkevergen.

Organist Kristian Hernes i Torshov kirke er strålende fornøyd med den nye vendingen i saken om nytt orgel.
Organist Kristian Hernes i Torshov kirke er strålende fornøyd med den nye vendingen i saken om nytt orgel. Foto: Lars O. Flydal

God stemning i orgelkomiteen

Orgelkomiteen i Torshov kirke var nylig samlet til møte, der de ble presentert for den nye løsningen. Kristian Hernes melder om meget god stemning.

– Nå omfavner alle den orgel-planen, det vil bli en omfattende ombygging av det gamle orgelet, og fasadeelementene vil bli beholdt i stor grad. Folk vil kjenne igjen orgelet sitt, og de klanglige kvalitetene vil bli bra. Nå vil arven etter tidligere organist Knut Nystedt bli godt ivaretatt, sier Hernes.

Torshov kirke skal gjenåpnes i høst, etter en omfattende restaurering både ute og inne. Men med ny anbudsrunde på orgelet, vil det «nye» orgelet sannsynligvis ikke være spillbart før om et par år.

Gamle og nye piper

Orgelkonsulent Ole Spydevold har fått i oppdrag av Kirkevergen å videreføre orgelprosjektet. Han ledet nylig arbeidet med nyorgelet i Frogner kirke, som også ble en løsning med gamle og nye orgeldeler.

– Nå blir det piper i det nye Torshov-orgelet. Og det karakteristiske og estetiske i fasaden vil bli bevart og gjenkjennelig. De pipene som er i grei stand vil bli renovert, pipe for pipe, og mye vil bli byttet ut med nytt, forteller Spydevold.

God løsning musikalsk og estetisk

Orgelkonsulent Hans Jakob Tronshaug skal nå lage konkurranseutkast til ombyggingen av orgelet, der man inviterer til en internasjonal anbudsrunde.

Han har tidligere gått gjennom det gamle orgelet, og konkludert med at det ikke er spillbart.

– Men med de rammene vi nå har for renovering, vil dette bli en god løsning. I grunnlaget for anbudsrunden, vil det bli vektlagt at fasaden blir mest mulig lik den gamle. Det må også tas hensyn til at glassmaleriet over orgelet skal være godt synlig fra kirkerommet, sier han.

Nye piper, spillepult og mekanikk

Han ser for seg en større utskiftning av både piper og mekanikk.

– Det vil bli ny spillepult, og det vil bli behov for mye ombygging og fornyelse av orgeldeler. Dagens orgel har 30 stemmer, det nye vil sannsynligvis få mellom 20 og 25 stemmer. Dagens orgel er en kombinasjon av mekanisk og elektrisk styring, det kan det bli fortsatt – men det er også mulig å tenke seg en rent mekanisk løsning, sier Tronshaug.

LES MER:

• Vårt Land mener: Å erstatte analogt kirkeorgel med digitalt, er første skritt mot å erstatte et fysiske kirkebygg med en digital kirke

• – Kritisk vedlikeholdsetterslep i Oslo-kirkene

• Digitale løsninger kan presse kirkebevilgningene nedover

• – Et svik mot Torshov menighet

---

Torshov-orgel

  • Torshov kirke pusses nå opp for ca. 55 millioner kroner. Menigheten har tidligere vært bekymret for at nytt orgel skulle bli salderingspost, med en digital løsning.
  • Nå har orgelkomiteen fått nye føringer fra kirkevergen, der det satses på en omfattende restaurering av det gamle orgelet – og med store utskiftninger av piper og mekanikk.
  • Det sendes nå ut en internasjonal anbudsrunde på orgelprosjektet, og nytt instrument vil først være på plass om et par år. Oppussingen av selve kirken avsluttes til høsten.

---

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke