Kirke

Pastor advarer mot spekulativ teologi i krisetid

Pastor Thomas Åleskjær advarer mot endetidsprofetier på sosiale medier. Han har sett flere eksempler på «spekulative» tolkninger av tiden vi lever i.

– Krisetider som dette ser ut til å være høysesong for ­profetier, spekulativ teologi og ulike ­dramaturgiske ­bibelske ­tolkninger av hva som skjer i ­øyeblikket, skriver pastor ­Thomas Åleskjær i frimenig­heten OKS Romerikskirken i et innlegg på Facebook.

Når tiltak for å hindre ­spredning av koronaviruset f­orhindrer ­kirker og menig­heter fra å samles, kan for­kynnelse på internett få ­større inn­flytelse. Åleskjær har nå sett flere ­eksempler på at ­ende­tidsprofetier spres i ­sosiale ­medier.

– Jeg tilhører selv den delen av kristenheten som historisk har latt seg fascinere av sånne ting. Men jeg vil påstå at krisetid er det dummeste tidspunktet for å formulere doktriner om ende­tiden. Det bør vi gjøre i fredstid, sier pastoren til Vårt Land.

Han er bekymret for at det særlig er sårbare mennesker som tar til seg budskapene.

– For mennesker som ­allerede har psykiske lidelser, er ikke temaer om endetiden det mest konstruktive å betone. Vi må ­heller veilede mennesker til et godt fundament i livet, sier Åleskjær.

FIRE ENKLE CORONATILTAK FOR DIN ÅNDELIGE HELSE OG DITT GUDSLIV: Mens vi også følger myndighetenes råd og tiltak, har...

Publisert av Thomas Åleskjær  Torsdag 19. mars 2020

Færre i dag

I deler av ­protestantisk kristendom har man til tider vært opptatt av å forstå samtiden i lys av det man oppfatter som profetier om ­endetiden i Bibelen. Åleskjærs inntrykk er at de mest spekulative budskapene kommer fra ­amerikanske og afrikanske ­kilder.

– I Norge hadde det nok vært mer drama rundt det for 20 år siden. Hvis situasjonen ­eskalerer vil vi kanskje se mer av det, sier Åleskjær.

Svein Magne Pedersen
«Er koronaviruset et tegn på Jesu gjenkomst? Ubetinget ja!», skriver Svein-Magne Pedersen på Facebook. 

– Endetidens budskap gir håp

Hittil er det få stemmer fra norsk frikirkelighet som har ment at koronakrisen er et ­endetidstegn. En som tar til orde for at koronakrisen har med Jesu gjenkomst å gjøre, er helbredelsespredikant Svein Magne Pedersen:

«Er koronaviruset et tegn på Jesu gjenkomst? Ubetinget ja! Da Jesus ramset opp endetidstegn, var et av dem ‘pest’.», skriver ­Pedersen på Facebook.

Han viser til boken Snart ­kommer Jesus, der Pedersen ­omtaler 35 endetidstegn han finner støtte for i Bibelen.

– Det har alltid vært jordskjelv, pest, hungerkatastrofer, kriger, ekstremvær og andre endetidstegn. Det som er spesielt nå er at de nå øker kolossalt i omfang og at de alle kommer ­samtidig, ­skriver han i en e-post til Vårt Land.

– Hvis noen mener at ­dette er spekulativt, kan det være fordi de ikke kjenner Bibelens ­profetier. Det er tragisk, for ­mange ikke-troende spør nå de kristne: «Hva er det som skjer i vår verden? Står det noe om det i Bibelen?», sier Pedersen, som understreker at poenget med denne forkynnelsen ikke er å spre frykt.

– Endetidens budskap gir håp. Gud har tross alt kontroll, sier Pedersen.

Her er Svein-Magne Pedersens korona-innlegg fra Facebook:

Er koronaviruset et tegn på Jesu gj.komst?Ubetinget ja! Da Jesus ramset opp endetidstegn, er et av dem "pest",gresk: loimos, pest.

Publisert av Svein-Magne Pedersen  Søndag 22. mars 2020

Vil ikke spekulere

På generelt grunnlag mener Andreas ­Nordli i Ungdom i Oppdrag at det er ­legitimt å sammenlikne ting som skjer i vår samtid opp mot Bibelen. Han vil imidlertid ikke si at korona er et endetidstegn.

– Det har jeg ikke belegg for å mene og jeg vil heller ikke ­spekulere i slikt, sier Nordli.

Derimot mener han ­Bibelen gir belegg for å si at det vil komme «globale rystelser». I en ­Facebook-oppdatering om hvordan koronaviruset ­preger misjonsorganisasjonens ­aktivitet, skriver Ungdom i Oppdrag Norge:

«Som kristne trenger vi å se dagens hendelser i lys av ­Skriften. Bibelen forteller at det skal komme globale rystelser. Disse forutsigelsene skal ikke skremme oss, men forberede oss på krevende situasjoner.»

Se hele Ungdom i Oppdrags innlegg her:

English version will follow. UTTALELSE FRA UNGDOM I OPPDRAG OM CORONA-VIRUSET Ungdom i Oppdrag har i dag cirka 120...

Publisert av YWAM Norway - Ungdom i Oppdrag Norge  Søndag 15. mars 2020

Nordli understreker at tekstens intensjon ikke var å mene noe om hvorvidt korona er et tegn på om Jesus kommer tilbake snart, men å formidle perspektiver som kan være beroligende for folk i en vanskelig tid.

– Det er naturlig å bli redd i sånne situasjoner som dette. I Matteus 24 advarer Jesus om at globale rystelser vil komme, som et tegn på endetiden. Hensikten er ikke å skremme oss, men å si at verden vil oppleve globale kriser, noe som har skjedd flere ganger før, sier Nordli.

– På hvilken måte er det ­betryggende å vite i dag, ­tenker du?

– I møte med lidelse kan man ofte tenke at Gud ikke bryr seg. Men fordi Bibelen forteller at globale kriser skjer, viser det meg at Gud er aktiv i vår tid og at han ikke betrakter verden på avstand, sier Nordli.

Andreas Nordli, Leder i ungdom i oppdrag. Har skrevet bok om å tro på og leve med Gud.
Andreas Nordli i Ungdom i Oppdrag vil ikke si at korona er et endetidstegn.

Brukket rygg

Thomas Åleskjær tror endetidsforkynnelse har mistet mye innflytelse i dag, særlig fordi enkelte tidligere har gått langt i å tidfeste tidspunktet for Jesu gjenkomst.

– I noen sirkler ligger endetidsforkynnelsen med brukket rygg, fordi det har skjedd så mye læremessig utskeielse. Noe av kunsten i forkynnelsen er å trekke tråder mellom Bibelens syn på død og evigheten, til ­livet her og nå, på en måte som gir Jesus og evangeliet en sentral plass, mener pastoren.

ingunn folkestad breistein
– Det er færre forkynnere som taler om endetiden i dag sammenlignet med da jeg var yngre, sier rektor Ingunn Folkestad Breistein på Ansgar Høyskole.

Også rektor Ingunn Folkestad Breistein på Ansgar Høyskole har inntrykk av at kristne var mer opptatt av endetidstegn for et par tiår siden.

– Det er færre forkynnere som taler om endetiden i dag sammenlignet med da jeg var yngre. Mens det tidligere var vanlig med mer detaljert utleggelse av det som ble kalt «de siste ting», tror jeg dagens forkynnelse fokuserer mer på livet her og nå.

Kanskje du også er interessert i disse sakene?

• Skapte Gud koronaviruset? På nettet møter Laget ungdommers tro og tvil i krisetid

• Ubåtmannskap takler kjedsomhet best – Dette kan vi lære av militæret i koronakrisen.

• Korleis er det å lære om tru når det abstrakte ikkje gir så mykje meining?

---

Endetidsteologi

  • Læren om de siste tider og Jesu andre komme. Heter eskatologi på fagspråket.
  • I mange kristne tradisjoner regner man en rekke bibeltekster fra det gamle og nye testamentet som profetier om endetiden.
  • Noen teologiske retninger mener Bibelen forteller om hendelser som skal skje like før Jesu gjenkomst, såkalte endetidstegn. Andre teologiske retninger forklarer de samme tekstene historisk.
  • I lavkirkelige protestantisme har særlig «premillenialisme» vært et vanlig syn. Her tenker man at Jesu andre komme vil bli etterfulgt av et "tusenårsrike" med fred. Deretter vil Gud ta et endelig oppgjør med djevelen og nyskape verden.

---

---

Fakta:

  • Læren om de siste tider og Jesu andre komme. Heter ­eskatologi på fagspråket.
  • I mange kristne tradisjoner regner man en rekke bibeltekster fra det gamle og nye testamentet som profetier om endetiden.
  • Noen teologiske ­retninger mener Bibelen forteller om hendelser som skal skje like før Jesu gjenkomst, ­såkalte endetidstegn. ­Andre ­teologiske retninger ­forklarer de samme tekstene historisk.
  • I lavkirkelige ­protestantisme har særlig «premillenialisme» vært et vanlig syn. Her tenker man at Jesu andre komme vil bli ­etterfulgt av et «tusenårsrike» med fred. Deretter vil Gud ta et endelig oppgjør med djevelen og nyskape verden.

---

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke