KIRKER TAR GREP:

Slik tar kirker korona-grep

Forseglede nattverds-pakker og begravelser uten klemming er blant resultatene av menigheters tiltak mot koronasmitte.

Oslo misjonskirke Betlehem er blant menighetene som melder at de avlyser søndagens gudstjeneste: «Det er en stor samfunnsdugnad nå for å redusere smitten av viruset, og vi mener at slik situasjonen er, vil det være usolidarisk å samle en stor mengde mennesker», melder kirken på sin nettside.

Tirsdag anbefalte Folkehelseinstituttet at arrangementer med over 500 deltakere avlyses på grunn av fare for koronasmitte. Instituttet anbefaler at det foretas risikovurdering foran alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltakere.

OPPDATERING: GUDSTJENESTEN 15.MARS AVLYSES På grunn av den pågående smittesituasjonen rundt coronoaviruset, avlyser Oslo...

Publisert av Oslo misjonskirke Betlehem  Onsdag 11. mars 2020

En rekke tiltak

Vårt Land har vært i kontakt med flere store menigheter som tar grep for å forhindre faren for koronasmitte. Alle menighetene Vårt Land har vært i kontakt med sier de ønsker at medlemmene skal unngå håndhilsing og klemming. Dette er noen av de andre tiltakene som planlegges:

• Oslo misjonskirke Betlehem avlyser søndagens gudstjeneste.

• Filadelfiakirken i Oslo avlyser alle gudstjenester førstkommende søndag. Alt seniorarbeid avlyses ut mars måned.

• SALT Bergenskirken deler ut nattverden i forsegla «nattverds-pakker». De forbereder gudstjeneste over internett om det blir nødvendig, og gjennomfører en risikovurdering som skal godkjennes av Bergen kommune.

• Salem i Bergen setter ut flere stoler i salen slik at man kan holde en meters avstand til andre dersom man ønsker det. Nattverden blir avlyst og alle skal få håndsprit når de kommer inn.

• Den katolske kirke unngår håndhilsing og pålegger alle kirker at vievannskarene skal være tomme.

• Oslo bispedømme melder at klemming og håndhilsing blir unngått, også ved gravferder.

• Oslo domkirke unngår bruk av salmebøker, og alle salmer trykkes i programmet. All bespisning i domkirken avlyses, deriblant kirkekaffe. Det blir ingen nattverd i gudstjenestene, og det står antibac ved inngangen til domkirken.

• Hamar-biskop Solveig Fiskes visitas til Ringsaker de neste ukene er avlyst. I kommunene Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu, som er særlig berørt av koronasmitten, har biskopen bedt om at alle gudstjenester og andakter avlyses de to neste ukene. Eventuell dåp gjennomføres med kun foreldre og faddere til stede, og kun nær familie kan være til stede ved gravferd.

• Flere andre trossamfunn tar store grep i kampen mot smitte. Muslimsk dialognettverk og Islamsk råd Norge råder alle moskeer til å avlyse alle arrangementer med over 50 deltakere, inkludert fredagsbønn.

Kristen i krisen

Kirkeverge i Oslo Robert Wright sier at han ikke ønsker å stenge kirkene.

– Kanskje det er akkurat nå man trenger kirke mer enn ellers.

Pastor i Oslo misjonskirke Betlehem Erik Andreassen sier han er spent på tiden fremover.

– Dette blir en spennende periode for å utforske hva det er å være et kristent felleskap.

Filadelfiakirken Oslo vektlegger kristen etikk når de beslutter å avlyse gudstjenester:

«Som kristne har vi et særlig ansvar for sårbare grupper og de som er i risikogruppene kan oppleve alvorlige konsekvenser av å bli smittet. Det er derfor vår plikt å hindre spredning så godt vi kan.»

INFORMASJON FRA FILADELFIAKIRKEN VEDRØRENDE SITUASJONEN KNYTTET TIL KORONAVIRUSET Filadelfiakirken overvåker den...

Publisert av Filadelfiakirken Oslo  Onsdag 11. mars 2020

Les mer om koronautbruddet:

KA oppfordrer til grep mot smittefare i kirker

Oslo domkirke innfører nattverdsstopp

Korona-viruset rammer Kirkemusikkfestivalen: Flere arrangementer avlyst

Hvordan merker du at du er syk? Les svarene fra viruseksperten

Håkon Vatnar Olsen

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke