Kirke

KA oppfordrer til grep mot smittefare i kirker

Arbeidsgiverorganisasjonen KA oppfordrer kirkelige virksomheter til å ta en kritisk gjennomgang av smitterisikoen på kirkelige arrangement.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Vi vil at det skal være trygt å være i kirken. Dette handler om å følge de retningslinjer som gis av Folkehelseinstituttet (FHI) og oversette det inn i vår virksomhet, sier Randi Moskvil Letmolie, avdelingsdirektør i KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA).

KA har sendt ut en sjekkliste med forslag til hva slags kirkelig aktivitet som bør risikotestes for smittefare (se faktaboks). Bakgrunnen er eskaleringen av smitten og antall alvorlig syke de seneste dagene.

– Vi ser at utbredelsen blir større. Vi ser at viruset eskalerer. Dette er en påminning til kirkelige virksomheter lokalt, sier avdelingsdirektøren.

Risikovurderes til søndag

– Forventer dere at sokn over hele landet har gjort en risikovurdering av gudstjenesten sin innen søndag?

Ja, hvert fall på kirkeverge-, prost- og sokneprestnivå.

– Hvor ofte skal de gjøre risikovurderingen på nytt?

– Det er helt umulig å si. Når du har ansvar for en virksomhet gjør du en kontinuerlig risikovurdering av situasjoner, sier Letmolie.

Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet, forteller at de følger rådene fra FHI, og at det er menighetene lokalt som skal vurdere smitterisikoen.

– Vi forventer at de lokalt ansatte gjør en vurdering av risiko, sier hun.

Konfirmasjonssamling

Kirkeverge i Stavanger kirkelige fellesråd Rune Skagestad forteller at de følger rådene fra KA og er i kontakt med beredskapsledelsen i Stavanger kommune.

– Senest i går sendte vi ut en anbefaling om å avlyse samlinger for eldre som er i risikosonen, for eksempel pensjonisttreff, der vi regner med mer enn femti deltagere, sier han.

Kirkevergen forteller at de er i dialog med Domkirken og Petrikirken om utleiearrangementer som kanskje må avlyses.

– Det er eldrekonserter som antageligvis må avlyses og et arrangement i domkirken knyttet til at det er 40 år siden Alexsander Kielland-ulykken, sier Skagestad.

Hva som skjer med konfirmantgudstjenester utover våren er det mange som spør seg om. I Stavanger skulle det være et konfirmasjonsarrangement for fem hundre konfirmanter i helgen.

– Det har nå blitt avlyst, sier han.

Biskopens gudstjenester

Det er i tilfelle biskopen i Stavanger Anne-Lise Ådnøy som bestemmer om gudstjenester skal avlyses.

– Sånn vi vurderer det, er gudstjenester og kirkelige handlinger biskopens ansvar. Det er biskopen som er ansvarlig, som tillyser gudstjenester og eventuelt må avlyse dem. De har vurdert at gudstjenester gjennomføres på vanlig måte, men med noen justeringer, sier Skagestad.

Men de har bedt menighetene i Stavanger om å forberede skolegudstjenester i påsken tidlig, forteller Skagestad.

– Vi har signalisert ut til menighetene at de må gå i dialog med skoler om skolegudstjenester i påsken, foreløpig er det planlagt at de gjennomføres.

Flere krematører

Fellesrådet har også gjort tiltak for å opprettholde samfunnskritiske tjenester hvis koronautbruddet eskalerer.

– I tillegg kommer de gjennomgangene vi gjør i tilfelle spredningen «tar av» i en alvorlig retning, og vi internt får høyt fravær og eventuelle dødsfall. Vi har begynt en gjennomgang av beredskap på gravplass og våre rutiner.

Skagestad forteller at de hadde planlagt å gi intern opplæring i drift av krematoriet senere i år.

– Den fremskyver vi nå, for å ha en større «pool» av medarbeidere som kan betjene utstyret vårt. Slik at krematoriet kan opprettholde normal virksomhet.

Les mer om koronautbruddet:

Forbrukertilsynet går ikke videre med Visjon Norge-saken

Korona-viruset rammer Kirkemusikkfestivalen: Flere arrangementer avlyst

Kontakt med lik etter korona-dødsfall kan være en helsefare for kirkelig ansatte

---

KAs risikoliste

  • KA har utarbeidet en kort liste over områder som det er lurt å gjøre en lokal risikovurdering på. Listen er ikke uttømmende:
  • Gudstjenester og kirkelige handlinger
  • Andre arrangementer (konserter, menighetskvelder, foredrag osv.)
  • Arrangementer for eldre
  • Leirer (påskeleir osv.)
  • Hjemmebesøk og besøk på institusjoner
  • Renholdsrutiner (nattverdsutstyr, kirkerom, benker)
  • Hensikten er å hjelpe virksomhetene ta stilling til om risikoen aktivitetene innebærer er på et akseptabelt nivå. Hvis ikke må det settes inn tiltak.
  • Kilde: KA.no

---

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen er tidligere journalist i Vårt Land, og jobbet med et bredt stoffområde innen religion, etikk og politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke