Kirke

Setter pris på redusert Kirkens hus

Naboene til det nye Kirkens hus er fornøyde med nedjusteringene, men bekymrer seg fortsatt for antall arbeidsplasser.

– Vi setter pris på at de har nedjustert planene og lyttet til våre innspill, men vi er fortsatt oppgitt over mangel på involvering fra start. Vi håper på større involvering i tiden fremover, og at dette kan bli noe som kan komme beboerne våre til gode i tillegg, sier Marianne Østhagen, styreleder i Eufemia borettslag.

Hun er en av flere beboere i Gamlebyen i Oslo som tidligere har stilt seg svært kritisk til planene for det nye Kirkens hus i nabolaget. Onsdag skrev Vårt Land at initiativtakerne, Clemens Eiendom, har nedjustert prosjektet fra sju til fem etasjer, og at nybygget og terrenget reduseres med til sammen nesten 40 prosent. Det setter naboene som har vært bekymret for utsikten sin og området sitt, pris på.

– De nye tegningene ser veldig greie ut. Bygget er ikke så stort og dominerende som før og det er mye mer i stil med resten av bebyggelsen. Sånn sett er det mye finere, sier Roger Tjosås, som sitter i styret i borettslaget Konows gate 8A.

Likevel har Tjosås fortsatt noen bekymringer for det storslåtte prosjektet.

– De sier at de fortsatt vil ha plass til like mange arbeidsplasser. Det betyr et stort trykk på området, både med tanke på kollektivtrafikk og parkeringsplasser. Det bekymrer meg.

LES OGSÅ: Usikkert hvem som blir med i Kirkens hus

– For mye areal på for liten tomt

I tillegg til naboene har det vært Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren som så langt har satt kjepper i hjulene for det ambisiøse prosjektet, som var tenkt å bli 12.500 kvadratmeter og inkludere et nybygg på sju etasjer.

Både Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren sier til Vårt Land at de vil vente med å kommentere de nedjusterte planene til de har fått sett på dem selv og gitt tilbakemelding til forslagsstiller. Etaten skal ha et møte med Clemens Eiendom neste uke.

– Vi opplever at de har ønsket å få for mye areal i de nye byggene inn på en for liten tomt, med de hensynene som denne eiendommen krever, sier Monica Lilloe-Salvesen, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten.

Hun forteller at innvendingene deres også har handlet om at forslaget ikke har ivaretatt kulturminnene på eiendommen og i området.

– Det gjelder både bevaringsverdige bygg og siktlinjer i området. Grunnen er automatisk fredet, siden dette er en del av Middelalder-Oslo, sier Lilloe-Salvesen.

Byantikvaren er av samme oppfatning:

– Vi har hele tiden ment at eiendommen ikke tåler en massiv utbygging, og det vi skal vurdere nå er hvorvidt reduksjonen av nytt areal og volum er tilstrekkelig, sier avdelingsleder Vidar Trædal.

LES MER OM PLANENE FOR DET NYE KIRKENS HUS:

• Møtte motstand: Nedjusterer planene

• Må flytte: Vil bygge nytt historisk kirkesenter

• Bergen: Skeptiske til samlokalisering

---

Nye Kirkens hus

  • Kirkens maktsentrum er planlagt å flytte fra Rådhusgata i Oslo til Norges eldste stiftelse, Oslo Hospital, sine eiendommer i Gamlebyen.
  • Det er Clemens Eiendom eier det nåværende Kirkens hus i Rådhusgata i Oslo som står bak planene.
  • Clemens Eiendom er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond (OVF).
  • I det nye Kirkens hus er det planer om å gjøre plass til 600 arbeidsplasser – en dobling av antallet Kirkens hus har i dag.

---

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet i avisen siden 2017, som journalist og som nyhetsleder.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke