Kirke

Vistes menighet: – Vi er overrasket

IMI-kirken uttrykker overraskelse over at Arne Vistes anke ble avslått og at lagmannsretten ikke ville vurdere saken sett opp mot grunnloven.

Pastor Egil Elling Ellingsen sier de er overrasket over utfallet av Arne Vistes anke – den ble forkastet av lagmannsretten.

– Vi hadde håpet at lagmannsretten ville sett inn på grunnlovens rolle i dette spørsmålet. Grunnlovens rolle har jo vært hovedanliggende for Arne Viste, da denne ser ut til å si noe helt annet enn Utlendingslovens forbud, sier han i en pressemelding fra kirken.

Rett til arbeid

Viste baserte i retten sitt forsvar i stor grad på grunnlovens formulering om at staten skal «legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.» Viste har hevdet at denne formuleringen innebærer at alle som oppholder seg i Norge har rett på å kunne søke inntektsbringende arbeid.

Tingretten tok ikke opp dette spørsmålet til reell behandling. Og nå har lagmannsretten avvist Vistes anke over denne lovtolkningen. Ellingsen uttrykker skuffelse over at domstolene ikke ønsker å gå inn i denne vurderingen.

– Hvis domstolen nå lukker behandlingen uten å gå skikkelig inn grunnlovens rolle så er jo det skuffende og tankevekkende. Vi opplever fra vårt ståsted at dette ikke er nok belyst og håper og tror at høyesterett vil kjenne behov for å se på denne saken, sier han.

Støtter Viste

Han påpeker at avslaget fastslår at grunnloven ikke er relevant, men ikke begrunner dette. Det reagerer han på.

– Denne saken hvor så mye menneskelig lidelse er involvert, vil trenge at saken drøftes dyptgående fra juridisk hold.

Ellingsen sier til slutt at kirken står last og brast med Arne Viste.

– Vi vil stå med Arne og støtte han i å finne gode veier videre i hans kamp for de rettferdighetsløse. Den kampen er ikke bare hans, vi som kirke står tett ved hans side.

Viste selv hadde ikke anledning til å kommentere avgjørelsen fra lagmannsretten torsdag.

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke