Kirke

Pinseteolog mener motstand mot kvinnelige ledere er på fremmarsj

Mens Pinsebevegelsen i Norge har fått større åpenhet for kvinnelige ledere, trekker impulser fra USA unge motsatt vei, mener pinseteolog Åse Miriam Smidsrød.

– Nyere forskning viser en revitalisering av teologiske kretser i USA som tydelig er imot kvinnelige ledere, sier Åse Miriam Smidsrød, høgskolelektor ved Høyskolen for ledelse og teologi (HLT).

Under Pinsebevegelsens lederkonferanse 7. februar snakket hun om utfordringer knyttet til kvinnelig lederskap blant pinsevenner. Mens Pinsebevegelsen de seneste 20 årene har hatt en økning i antall kvinnelige pastorer og styremedlemmer, vil ikke Smidsrød ta for gitt at utviklingen fortsetter i samme retning.

Mener unge er påvirket nykalvinisme fra USA

Smidsrød mener for eksempel at mange unge i Norge blir påvirket av nykalvinistisk teologi fra USA, altså en protestantisk retning som følger tradisjonen etter reformatoren Jean Calvin (1509-1564).

– Her er det mange som tenker at kvinner ikke kan ha de øverste lederverv og lærestillinger. Derfor kan vi ikke tenke at den debatten er ferdig, sier Smidsrød.

Blant annet har amerikanske pastorer som John Piper og Timothy Keller blitt populære i mange kretser på grunn av sin bibelutleggende forkynnelse. Samtidig har disse et restriktivt syn på kvinnelige kirkeledere, forteller Smidsrød.

– På HLT ser vi at en del studenter, spesielt unge menn, er påvirket av denne teologien, sier Smidsrød.

Tror «ubehagelige konklusjoner har» appell

Edvard Moe tar mastergrad i teologi ved VID Vitenskapelige Høgskole og kjenner godt til strømningene Smidsrød henviser til. Han deler Smidsrøds inntrykk.

– I Norge er nykalvinisme mer utbredt enn for fem år siden. Mange blir eksponert for dette gjennom internett og lar seg inspirere, mens andre har kritiske innvendinger, sier Moe.

Spørsmålet om kvinnelig lederskap er en pågående diskusjon i kretser som lar seg inspirere av disse strømningene, mener Moe. Hans inntrykk er at fremtredende forkynnere fra den nykalvinistiske bevegelsen er populære blant unge med bedehusbakgrunn, men til dels også blant enkelte pinsevenner.

– Hva tror du er grunnen til at dette slår an blant unge?

– Det er kanskje appellerende at de ikke er redd for å trekke tilsynelatende ubehagelige konklusjoner av teologien sin, for eksempel når det gjelder frelse og forutbestemmelse. Nykalvinister har også en «rett frem» forståelse av tekster i Det nye testamentet, noe som er overbevisende for mange, sier Moe.

– Tilbyr tydelige svar på vanskelige spørsmål

Førsteamanuensis Hilde Løvdal Stephens ved Universitetet i Sørøst-Norge har forsket på evangelikal kristendom i USA. Hun forteller at nykalvinistisk teologi fra 1950-tallet og fremover har blitt godt etablert, også i tradisjoner som har hatt et annet syn på kvinnelige ledere i kirken.

– Nykalvinisme tilbyr tydelige kategorier og svar på vanskelige spørsmål. Det har blitt en attraktiv teologisk retning i en tilspisset og polarisert kulturkamp, sier Stephens.

Hun forteller at nykalvinistiske teologer vektlegger at Gud i sin skapelsesorden skapte mennesket til mann og kvinne og har gitt dem ulike roller. Dermed passer teologien bra for de som mener det finnes biologiske forskjeller mellom kjønn, sier Stephens.

– At dette påvirker kristne i Norge er ikke overraskende, sier hun.

Stephens er enig i at nykalvinistisk teologi har fått en oppsving i USA de siste årene, men påpeker at den stadig blir utfordret. Det ble for eksempel mye debatt da organisasjonen Council on Biblical Manhood and Womanhood (CBMW) i 2017 publiserte en erklæring om bibelsk seksualitet, forteller Stephens.

Erklæringen, som heter Nashville statement, forsvarer tradisjonell samlivsetikk og tar utgangspunkt i at forskjeller mellom mann og kvinne gjenspeiler Guds skaperorden. Blant de som signerte var kjente profiler som Francis Chan, William Lane Craig og John Piper.

– Erklæringen ble kritisert, men det er også mange store grupperinger som står bak den, sier Stephens.

LES MER OM KVINNERS PLASS I PINSEBEVEGELSEN:

Tidligere Willow Creek-pastor: – Å være kvinnelig kirkeleder er veldig komplisert

Tar oppgjør med kjønnsroller i pinsebevegelsen

Kvinner i Salt avviser underordning

---

Nykalvinisme

  • En protestantisk retning som følger tradisjonen etter reformatoren Jean Calvin (1509-1564), hans forgjenger Ulich Zwingli og andre teologer som C. H. Spurgeon, John Bunyan og Jonathan Edwards.
  • Kalvinistisk teologi oppsummeres ofte i de såkalte fem punkter: Totalt syndeforderv (mennesket er syndens slaver), ubetinget utvelgelse (Gud har utvalgt de han vil frelse), begrenset soning (Kristi sonoffer tok bare vekk syndene til de utvalgte), uimotståelig nåde (Guds nåde overvinner menneskets motstand) og de helliges utholdenhet (frelste kan ikke miste frelsen).
  • Siden årtusenskiftet har kalvinisme hatt en enorm vekst innenfor en bevegelse som har fått betegnelsen nykalvinisme, spesielt blant unge voksne. I spissen for bevegelsen er pastorer som John Piper og Timothy Keller.
  • Kilde: Wikipedia

---

---

Kvinnelig lederskap i Pinsebevegelsen

  • Mer enn 70 prosent av norske pinsemenigheter har begge kjønn representert i styrende organer.
  • 71,1 prosent av pinsemenighetenes styremedlemmer er menn, mens 28,9 prosent er kvinner.
  • 11,9 prosent har kvinnelig styreleder.
  • Kartleggingen tok for seg 185 av landets pinsemenigheter.
  • Kilde: Norges Kristne Råd (2017)

---

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke