Kirke

KRIK om nytt verdidokument: Stilles andre krav til ansatte enn til frivillige

Styret i KRIK vedtok denne uka ­organisasjonens nye verdidokument, hvor de sier at kravene til frivillige er mindre strenge i for eksempel samlivsspørsmål. For faste ansatte er situasjonen annerledes.

I det nye verdidokumentet sier KRIK at ansatte skal jobbe for organisasjonens visjon og formål, og være lojale til KRIKs verdier – også utenom KRIK-sammenhenger.

I samlivsspørsmål har generalforsamlingen i KRIK vedtatt at de vil «løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet».

Styret i KRIK vil likevel jobbe videre med å avklare på hvilken måte samboere eller homofilt samlevende kan være ansatt i organisasjonen.

Generalsekretæren: – Naturlig med differensiering

I et styremøte mandag kveld vedtok KRIKs landsstyre organisasjonens nye verdidokument. Der fastslås det at det stilles forskjellige krav til frivillige og ansatte i organisasjonen, for eksempel i samlivsspørsmål.

– Det er helt naturlig at KRIK differensierer mellom ansatte og frivillige instruktører. I de fleste organisasjoner er det jo slik at man forventer noe annet av dem som mottar en lønnsslipp fra organisasjonen enn fra de som er frivillige instruktører noen få dager i året, sier generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal.

Landsstyret var enstemmig i vedtaket om verdidokumentet, forteller hun.

Åpnet opp for ledere

I november i fjor – etter over et år med stor uenighet – vedtok KRIKs generalforsamling å følge landsstyrets vedtak fra august samme år i spilleregelsaken (se faktaboks). Dermed ble det vedtatt at KRIK fremdeles skal «løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet», men at det samtidig åpnes opp for at ledere kan ha et annet synspunkt og en annen praksis enn det organisasjonen står for.

I praksis betyr det at ledere som er samboere eller lever i homofile parforhold kan være ledere i KRIK. «Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir», skrev KRIK-styret i sitt august-vedtak, som altså fikk generalforsamlingens støtte i november.

Parallelt med spilleregel-debatten har landsstyret i KRIK imidlertid startet en prosess for å revidere verdidokumentet til KRIK, for at dette skal være i tråd med landsstyrets vedtak i spilleregel-saken i august. Generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal uttalte i oktober at ett av punktene handler om hvorvidt vedtaket om spillereglene skal gjelde for ansatte i KRIK, og ikke bare frivillige ledere.

Generalsekretæren antydet da at det var sannsynlig at åpningen for samboere og homofilt samlevende ikke ville gjelde KRIK-ansatte.

Ennå uavklart

Mandag denne uka kom KRIKs landsstyre et skritt lenger i å formulere hva dette skal bety i praksis. Slik formulerer KRIKs landsstyre nå sine forventninger til ulike typer ledere:

• «KRIK løfter opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet. Vi respekterer at våre frivillige ledere kan ha et annet ståsted enn KRIK i samlivsspørsmålet, og derfor er ikke dette i seg selv avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir.»

Ansatte i KRIK skal «jobbe for organisasjonens visjon og formål, og være lojale til KRIKs verdier også utenom KRIK-sammenhenger».

Forkynnere forventes «å kjenne til og være lojale til KRIKs verdier i KRIK-sammenhenger, og undervise i tråd med KRIKs verdigrunnlag».

Frivillige ledere forventes «å kjenne til og respektere KRIKs verdier, opptre samlende og fokusere på KRIKs visjon og formål i KRIK-sammenhenger».

– Hva betyr det i praksis at KRIK-ansatte i KRIK skal være lojale til KRIKs verdier, også i andre sammenhenger?

– Det betyr at det er forskjell på hva vi forventer av frivillige og ansatte, svarer generalsekretær Bjørndal.

– Innebærer dette at samboere eller homofilt samlevende kan være ansatt i organisasjonen?

– Det er for tidlig for meg å si, det skal vi jobbe med å avklare. Det vil komme an på stillingens innhold og formål.

– Når vil dette bli endelig avklart?

– Det har styret ennå ikke bestemt.

Vårt Land presiserer: I en tidligere versjon av denne saken skrev vi at verdidokumentvedtaket fastslo at ansatte ikke kan være samboere eller homofilt samlevende. Det er ikke fullt så avklart, ifølge Silje Kvamme Bjørndal.

LES MER:

Konservative vurderer KRIK-alternativ etter samlivsvedtak

Styreleder i KRIK: – Reverserer generalforsamlingen spilleregel-vedtak, går jeg av

En rekke kristen-profiler, både konservative og liberale, gir sin støtte til KRIK-styrets vedtak i om å åpne for homofile og samboende ledere.

---

Spilleregelsaken

  • I august 2019 åpnet KRIKs landsstyre i praksis for at homofile og samboere kan være ledere på KRIK-leir. Vedtaket kom etter at det i fjor høst ble det stor ­debatt i en formulering i KRIKs ­«spilleregler« for frivillige ­ledere.
  • Fram til 2017 het det i spillereglene at «ekteskapet er Guds gode ordning for samliv»: Men i 2017 ble det spesifisert at det er «Ekteskapet er mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for samliv». Noen opplevde dette som en ­innstramming.
  • Som et resultat av ­debatten ble det våren 2018 nedsatt en referansegruppe som skulle ­arbeide med spilleregelspørsmålet.
  • I juni 2019 rådet referansegruppen KRIK til å beholde et «klassisk syn på ekteskapet», men finne en mer hensikts­messig måte å praktisere dette på.
  • 26. august 2019 vedtok KRIKs landsstyre at «KRIK skal løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode­ ­ordning for samlivet», sam­tidig som de åpnet for at ledere kan ha et annet syn og en annen praksis enn det organisa­sjonen står for. «Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir», skrev de.
  • 2. november 2019 vedtok KRIKs generalforsamling å støtte landsstyrets vedtak, med 288 mot 150 stemmer.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke