Kirke

Sammenliknet motstandere med rotter. Nå beklager han

Forstander i Brunstad Christian Church beklager tidligere rotte-uttalelse om gruppering utenfor kirkesamfunnet. Samtidig varsler BCC at de har startet en prosess for å bedre forholdet til tidligere medlemmer.

«Det underlige er at når det går fremover, da våkner også rottene. Da våkner kreftene og motstanden mot de kreative, de progressive kreftene som er i Gud».

Det sa BCC-profilen Bjørn Nilsen under en bibeltime på Brunstad Bibelskole i 2017. Ordene var myntet på tidligere medlemmer av BCC som skal ha fremmet grove beskyldninger i en lukket gruppe på Facebook.

Forrige uke beklaget Bjørn Nilsen, som sitter i BCCs forstanderskap, uttalelsen. Beklagelsen ble uttrykt i et brev som Vårt Land har fått tilgang til. Brevet henvender alle som var elever ved bibelskolen i 2017.

«Jeg håper dere forstår at dette var en uheldig uttalelse, som jeg igjen vil beklage», skriver Nilsen i brevet.

LES HELE BREVET HER: Her er brevet som beklager rotte-uttalelsen

Harald Kronstad i Brunstad Christian Church fotografert i Fredfoss Konferansesenter på Vestfossen
Forstander Harald Kronstad forteller at Brunstad Christian Church har startet en prosess for å bedre dialogen med tidligere medlemmer som kan ha vonde opplevelser fra kirkesamfunnet.

'Ikke bibelsk'

Foranledningen for uttalelsen skal ha vært at forretningsmannen og BCC-profilen Bernt Aksel Larsen ble beskyldt for å ha begått seksuelt overgrep. Ryktene, som viste seg å være usanne, skal ha versert i den lukkede Facebook-gruppen for noen tidligere medlemmer. I miljøet verserte også påstander om at forstander Kåre Smith hadde et barn utenfor ekteskapet. Da Vårt Land skrev om saken i 2017 avviste en humrende Kåre Smith ryktene.

Nilsen, som er en del av forstanderskapet i BCC, ønsker ikke å kommentere saken, men forstander Harald Kronstad uttaler seg på vegne av BCC.

– Denne uttalelsen var uheldig, og det har Bjørn Nilsen beklaget. Jeg kjenner ham som en ydmyk mann gjennom mange år, og det er ikke fremmed for verken Bjørn eller meg at vi sier unnskyld når vi har sagt noe feil. Vi er alle avhengige av Guds nåde i livet vårt, sier Kronstad.

– Er beklagelsen rettet til daværende bibelskoleelever eller til de som ble omtalt som rotter?

– Unnskyld er unnskyld. Bjørn har sendt beklagelsen til det forum hvor han omtalte saken, og nå som dere skriver om det når det jo ut til flere. Det tror jeg han bare er glad for, sier Kronstad.

I brevet poengterer Nilsen at uttalelsen ikke var i overensstemmelse med bibelskolens verdisett. Han begrunner beklagelsen blant annet med at «rotter ikke er et bibelsk uttrykk».

– Det hører ikke hjemme på en bibelskole. Jeg beklager derfor at jeg brukte dette uttrykket, sier Nilsen i brevet.

– Hadde det vært bedre å bruke et bibelsk uttrykk, som for eksempel «ormeyngel», Harald Kronstad?

– Dette sterke uttrykket brukes i Bibelen på en oppdragende måte til folk som gir seg ut for å leve som skikkelig kristne, men som ikke gjør det. Slik jeg ser det, ville det ikke passet i den kontekst det er snakk om her, sier Kronstad.

'En helt ny linje'

Magne Kristiansen er tidligere medlem av BCC. Han forteller at miljøet av såkalte utbrytere fra BCC er godt kjent med rotte-uttalelsen fra 2017.

– Jeg var en del av Facebook-gruppen de sikter til. Dermed var jeg en av rottene, sier Kristiansen.

Han beskriver det som «fantastisk» at Nilsen og BCC beklager uttalelsen.

– Det synliggjør for meg en helt ny linje. Så langt har jeg aldri registrert at noen har beklaget noe som helst. Dersom dette er begynnelsen på en ny beklagelseslinje er jeg veldig glad, sier Kristiansen.

– De harde ordene falt etter at ledelsen i BCC ble utsatt for usanne rykter. Gjør det at ordene er mer tilgivelige?

– Nei, overhodet ikke. Rotteuttalelsen var heller ikke koblet til beskyldningene, men var mer av generell art, mener Kristiansen.

Terje Fuglset var medlem av BCC på 70 og 80-tallet. Han har forståelse for at harde ord kunne bli sagt i en periode da BCC-ledelsen ble utsatt for urimelige beskyldninger. Han håper beklagelsen fra BCC kan være et skritt på vei mot forsoning.

– Samtidig er denne rotteuttalelsen en veldig liten sak i alt det andre vonde som har vært i 30 år. Det har vært en iskald skulder fra BCC, sier Fuglset.

Handler ikke om forsoning

– At dette beklages, betyr det at BCC ønsker å ta skritt mot forsoning med tidligere medlemmer, Harald Kronstad?

– Denne konkrete saken handler ikke om forsoning med tidligere medlemmer, men det var en veldig spesiell situasjon i 2017 der alvorlige og feilaktige beskyldninger ble fremmet av noen eksmedlemmer, sier Kronstad.

Han forteller at det finnes «ulike former for frustrasjon fra noen av de som har gått ut fra BCC».

– Dette kommer særlig fra en tid da BCC var uorganisert, uten ansatte eller organisasjon, mener Kronstad.

Han forteller at BCC har et ressursteam der man alltid kan henvende seg hvis man har vonde opplevelser i forhold til BCC.

– For to år siden strakk vi ut en hånd via en reportasje i Vårt Land for å komme i møte dem som måtte ha vonde opplevelser. De som henvendte seg den gangen har vi dialog med, og tilbudet står fortsatt ved lag, sier Kronstad.

Har startet prosess

Videre forteller Kronstad at BCC har satt i gang en prosess for å bedre dialogen med enkeltpersoner som kan ha vonde opplevelser fra menigheten.

– Vi ønsker å gjøre dette på en god måte, og det tar den tiden det tar. I alt vårt arbeid jobber vi for at alle skal kunne se tilbake på en god barndom og ungdomstid i menigheten, uansett om de som voksne velger å være medlem eller ikke, sier Kronstad.

– Hva går denne prosessen ut på?

– Vi samarbeider med profesjonelle fagmiljøer, og ønsker som sagt å ta den tiden som trengs for en grundig og god prosess.

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke