Kirke

Her er brevet som beklager rotte-uttalelsen

Jeg håper dere forstår at dette var en uheldig uttalelse, skriver Bjørn Nilsen i et brev til elevene ved Brunstad Bibelskole.

«Det underlige er at når det går fremover, da våkner også rottene. Da våkner kreftene og motstanden mot de kreative, de progressive kreftene som er i Gud».

Det sa BCC-profilen Bjørn Nilsen under en bibeltime på Brunstad Bibelskole i 2017. Ordene var myntet på tidligere medlemmer av BCC som skal ha fremmet grove beskyldninger i en lukket gruppe på Facebook.

LES HELE SAKEN HER: Sammenliknet motstandere med rotter. Nå beklager han

Vårt Land har fått tilgang på brevet og gjengir det her i sin helhet.

Til alle som var elever ved Brunstad Bibelskole høsten 2017

I forbindelse med en bibeltime på daværende Brunstad Bibelskole, tirsdag 12. september 2017, vil jeg gjerne kommentere og beklage en uttalelse som kom fra meg.

Som dere kanskje husker, handlet undervisningen den dagen om at et menneske består av tre ting, nemlig ånd, kropp og sjel. Alle mennesker har sin frie vilje og kan åpne sin ånd for hva de vil. Vi som kristne bør bruke denne muligheten til å åpne vår ånd for Gud, slik at han kan lede oss frem til det fullkomne. Altså ikke åpne vår ånd for det motsatte, for de onde krefter som kommer nedenfra.

I den sammenheng kom jeg til å bruke ordet rotter, da jeg snakket omvirksomheten til folk som skriver usant om menigheten og medlemmene våre i en lukket Facebook-gruppe. Det er ikke et bibelsk uttrykk, og det hører ikke hjemme på en bibelskole, jeg beklager derfor at jeg brukte dette uttrykket.

Situasjonen var, som dere også kjente til, at flere av våre eldstebrødre hadde blitt kalt for uhyrlige og svært grove ting i denne gruppen. En av mine gode venner, Bernt Aksel Larsen, ble beskylt for å drive med overgrep mot barn, altså noen av de verste forbrytelser som finnes. Det viste seg å være ren løgn og oppspinn fra personer i denne gruppen, dette var jeg svært opprørt og lei meg for. Jeg vil likevel poengtere at min uttalelse ikke var i overensstemmelse med bibelskolens verdisett.

Jeg håper dere forstår at dette var en uheldig uttalelse, som jeg igjen vil beklage.

Til slutt vil jeg ønske dere et riktig godt nytt år. Må 2020 bli et framgangsrikt år, hvor vi alle får nåde til å fortsette å følge Jesus i de fotspor han har etterlatt seg, som handler om å gjøre det gode å ikke bli trette.

Broderhilsen,

Bjørn Nilsen

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke