Kirke

Bibelen som høyreekstrem propaganda

Høyreekstremes bruk av Bibelen er feilslått, mener Hannah Strømmen. Men forskeren mener det er viktig å forstå hvordan Bibelen brukes til å legitimere vold.

En av verdens fremste forskere på bruk av Bibelen i politikken, Hannah Strømmen, holdt tidligere i januar et foredrag på Teologisk fakultet om 22. juli-terroristens bruk av Bibelen. Etterpå snakket hun med Vårt Land om hvordan Bibelen blir brukt i høyreekstrem propaganda.

– Hannah Strømmen, førsteamanuensis ved University of Chichester, du har sagt at man så bort fra Anders Behring Breiviks religion så snart det kom frem at han ikke var muslim. Hvorfor det?

– Det tror jeg har å gjøre med oppfatningen av islam som en politisk religion, og som et politisk problem. Kristendommen anses som mer privat, og som mer forenlig med sekularisme. Medier og andre aktører har pekt på at Breivik anså seg som en korsfarer, men mange har også fokusert på at han ikke er en «vanlig» kristen, og at han for eksempel ikke var religiøst aktiv. Generelt vil jeg si at man har nedtonet rollen religion spiller i den høyreekstremistiske ideologien han ble en del av.

– Og det mener du blir feil?

– Jeg sympatiserer med de som sier at Brevik ikke er kristen. De vil ikke assosiere kristendommen med terrorisme. Men jeg mener det blir feil å overse og benekte det faktum at Breivik bruker kristendommen i manifestet sitt. Poenget er ikke å fundere på hva Breivik tror på eller ikke. Poenget er at Bibelen spiller en rolle i det verdensbildet som Breivik legger frem i manifestet sitt.

Hannah Strømmen

Stort oppmøte da bibelforsker Hannah Strømmen gjestet Teologisk fakultet ved UiO for å forelse om Bibelen og 22. juli. Foto: Erlend Berge

Bibelen som «lived scripture»

– I en artikkel jeg leste skriver du at vi ikke må overse de bibelske referansene Breivik bruker. Du mener bibelforskere ikke bare kan fokusere på hva en bibeltekst betyr i sin historiske kontekst, men også hvordan den lever videre gjennom menneskers bruk og tolkning. Du kaller det «lived scripture»?

– Vi må se på etterlivet Bibelen har i folks liv, og hvordan Bibelen har blitt tolket historisk. Bibelforskere er ofte opptatt av hva bibelske tekster betyr i sine opprinnelige kontekster, men vi må også se på hvordan folk tolker Bibelen i dag. Det gjelder ikke bare hvordan terrorister tolker den, selvfølgelig. Bibelen har en historisk, politisk og kulturell betydning, men betydningen den har forandrer seg og er annerledes på forskjellige tidspunkt og steder. I det høyreekstremistiske miljøet Breivik ble en del av, representerer Bibelen en del av den kulturarven som gir en identitet til Vesten. Denne identiteten er satt i sterk kontrast til islam, som sees som en annen kultur med sine skrifter. De fortellingene, verdiene og prinsippene som Bibelen og Koranen deler er ignorert.

62 referanser til bibelvers i manifestet

– Selv om Bibelen ikke utgjør en stor del av Breviks manifest, inneholder det 62 eksplisitte referanser til bibeltekster, kommentarer til disse tekstene, og 27 referanser til Bibelen mer generelt. Hvordan vil du karakterisere denne bibelbruken?

– Generelt sett kan man si at den brukes på to måter. For det første som et kulturelt symbol på Vesten, og for det andre som en rettferdiggjøring av voldshandlinger. De to bruksmåtene kan vel egentlig karakteriseres som motstridende.

– Hvordan da?

– Bibelen som kulturelt symbol står for alt det som er godt med Vesten, og blir satt i kontrast til islam og Koranen. Koranen blir sett på som anti-moderne og voldelig, mens Bibelen representerer det motsatte. Men samtidig for Breivik så brukes Bibelen for å rettferdiggjøre voldshandlinger, noe han andre steder altså anklager Koranen for å gjøre.

Bibelen brukes for å rettferdiggjøre vold

– Hvordan brukes Bibelen for å rettferdiggjøre vold?

– Breivik ignorerer de delene av Bibelen som er pasifistiske, og siterer bibelvers som rettferdiggjør «den kristne kampen». Gud fremstilles som en krigersk gud.

– Hvilke bibelvers er det snakk om?

– For eksempel: «Herren er en kriger, Herren er hans navn» fra 2. Mosebok kapittel 15. Et annet eksempel er Jesaja kapittel 42: «Herren drar ut som en helt, som en kriger vekker han sin stridslyst, han roper, ja, lar hærrop runge, han viser sin styrke for fiendene».

– Hvordan vil du, som bibelforsker, karakterisere bruken av disse versene?

– Versene er tatt ut av kontekst, og kommenteres ikke noe ytterligere. Men at jeg mener bruken av dem er helt feilslått, er ikke interessant. Som forsker må jeg prøve å forstå hvordan dette kan være effektfullt for folk, hvordan det kan påvirke dem. Jeg vet ikke om det er nyttig å si at dette er en feiltolkning av Bibelen, og så stoppe der. Vi må være kritiske, men vi må også prøve å forstå hvorfor Bibelen brukes i høyreekstrem ideologi og mer generelt hvordan den blir brukt politisk. Slik bruk av Bibelen som vi ser med Breivik er ikke noe nytt, og dermed må vi forstå de historiske trendene som aktiviseres på ulike tidspunkt og med ulike mål. I korstogene og i første og andre verdenskrig, for eksempel, har Bibelen blitt brukt til å legitimere vold mot fienden. Vi må være åpne på at Bibelen inneholder tekster som legitimerer vold; den har også mye som oppfordrer til fred og kjærlighet. Bibelske tekster kan brukes på godt og vondt.

– Hvorfor tror du bruken av slike bibelvers er effektivt i en høyreekstrem sammenheng?

– Fordi det spiller på at Bibelen er et slags arkiv for den vestlige sivilisasjonen. Bibelen blir en måte å essensialisere folk og kulturer på en måte som gjør islam til «den andre». Det fremstilles som om kristendommen og islam er to ulike skriftkulturer, som ikke har hatt noe med hverandre tidligere, og som burde være atskilt.

Hannah Strømmen

– Vi må prøve å forstå hvorfor Bibelen brukes i høyreekstrem ideologi og mer generelt hvordan den blir brukt politisk, sier Hannah Strømmen. Foto: Erlend Berge

Kulturelt kristent det viktigste

– Samtidig peker du på at Breivik, og mange av hans meningsfeller, ikke identifiserer seg som troende kristne, men kulturelle kristne. 

– Ja. Kristendommen blir sett på som viktig som et kulturelt og politisk symbol. Mange av disse har heller ikke lest Bibelen. Breivik, for eksempel, skriver i manifestet at han ikke bryr seg om hva folk faktisk tror, men om de definerer seg som kulturelt kristne.

– Mange av bibelversene er hentet fra en oversettelse som kalles The New King James Version. Hvorfor er akkurat denne oversettelsen brukt?

– Jeg er faktisk ikke sikker. Muligens var det den oversettelsen han fant på internett. Men i manifestet klages det på at moderne oversettelser av Bibelen er propaganda, som en del av det såkalte politisk korrekte moderne samfunnet. Det handler om å finne tilbake til en tapt fortid, en slags gullalder, hvor de patriarkalske strukturene var intakte.

En del av en større tendens

– Hvorfor er dette viktig å forske på?

– Målet med forskningen er ikke å forstå hva Breivik «egentlig tenkte». Det er ikke interessant for meg. Men dette er viktig fordi logikken Brevik følger også finnes i mer mainstream miljøer på høyresiden. De tar ofte, i motstetning til Breivik, avstand fra vold, men de deler hans verdenssyn der et kristent Europa er truet av islam og innvandring.

– En åpenbar parallell er vel hvordan islam kritiseres når muslimske terrorister som kun har lært om Koranen på Youtube utfører terrorangrep i Allahs navn.

– Mange muslimer synes det er svært vanskelig at terrorister som tolker Koranen helt annerledes enn de gjør det blir tatt som eksempler på troen deres. Islam blir gjort til en stereotypi på noe anti-vestlig og anti-moderne, og man overser at det finnes mange ulike tolkningstradisjoner i islam, slik som det også gjør det i kristendommen.

LES MER OM RELIGION OG EKSTREMISME:

VESLEMØY ØSTREM: «Paul Sletaune og Sara Johnsens TV-serie om 22. juli vil bli et referanseverk. Den er traumeterapi for oss som var statister, men opplevde et nasjonalt traume»

KOMMENTAR: «Under islamhatet ligger en ytterliggående konspirasjon om en befolkningsutbytting i Europa»

LES MER: Norske gutter helt ned i 15-årsalderen søker medlemskap i fascistforum på internett. – De har vokst opp i en konspirasjonskultur, sier forumekspert.

LES MER: Terrorsiktet skal ha blitt kristen: – Kidnapper kristendommen til sitt formål

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke