Kirke

Brunstad Christian Church inn i Norges Kristne Råd

Brunstad Christian Church, tidligere kjent som Smiths venner, blir en del av Norges Kristne Råd. De har blitt innvilget observatørstatus i rådet.

Det var på et styremøte onsdag at Norges Kristne Råd (NKR) valgte å innvilge Brunstad Christian Church (BCC) observatørstatus i rådet.

Planen er at de skal bli et ordinært medlem etterhvert, men de vil starte med observatørstatus for å bli kjent med organisasjonen.

– For Brunstad Christian Church betyr samarbeidet med Norges Kristne Råd at vi kan lære av andre kristne organisasjoner og vi kan fjerne unødvendige barrierer mellom kristne trossamfunn, sier Harald Kronstad i BCC i meldingen.

Teologi og økumenikk har vært samtaleemner

Erhard Hermansen, generalsekretær i NKR, sier til Vårt Land at en observatørstatus i NKR av tros- og kirkesamfunnene ofte blir sett på som første steg mot ordinært medlemskap. Det er rådsmøtet som bestemmer eventuelle nye medlemskap. De har kun møter annethvert år og siden neste møte ikke avholdes før våren 2021 må BCC vente en stund før de blir ordinære medlemmer.

– Dere har hatt regelmessige dialogsamtaler med BCC i over et år nå. Hva slags avveininger har dere gjort underveis før konklusjonen kom?

– Det har vært en veldig fin prosess. Samtalene har handlet en del om teologi og om å bli kjent med hverandres teologi. Det har også handlet mye om økumenikk og hva det vil si å anerkjenne andre kristne kirker fullt ut. Underveis har det dukket opp ting som vi har måttet ta tak i, men det har vært gode samtaler, svarer Hermansen.

###
Harald Kronstad i BCC (t.v.) og Erhard Hermansen i NKR sier de har hatt gode samtaler om teologi og økumenikk det siste året. Foto: BCC

– Misforståelser har handlet mye om språk

– I NKR er det et viktig prinsipp at man deler kristne verdier, betyr det kun de etiske verdiene, eller også det grunnleggende i evangelieforståelsen?

– Hvis man ser på vedtektene til NKR, står det at vi er «et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn i Norge som har Bibelen som kilde, og som tilber og bekjenner én Gud – Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd – som skaper, frelser og livgiver». Det er det fundamentet er det alle må slutte seg til for å være medlemmer. For noen er det tydeligere uttrykt gjennom kristne bekjennelser, for andre er det ikke like tydelig, men det må være basisen.

– BCC har tradisjonelt hatt et ganske særegent syn på Jesus, mennesket og synd, sammenlignet med andre kristne trossamfunn. Blir dette utfordrende i et kristent fellesskap som NKR? 

– I søknaden om medlemskap skriver BCC at de gir sin tilslutning til og legger til grunn den apostoliske og nikenske trosbekjennelsen. Jeg tror også mange misforståelser handler om språk. Når man stiller spørsmål og får svar, kan man se at det er en del språkbruk som er blitt forstått annerledes, svarer Hermansen.

Vårt Land omtalte i oktober i fjor at kirkesamfunnet var i samtaler med NKR.

– For BCC er det å være en del av den kristne familie viktig. Vi har felles interesser for å sikre at kristendommen kan ha gode kår i samfunnet, og tror det er nyttig for oss å lære andre kristne bedre å kjenne. Samtidig tror vi at vi kan oppklare en del misforståelser om BCC, sa Berit Hustad Nilsen, pressekontakt i BCC den gang.

Les mer om mer disse temaene:

Elise Kruse

Elise Kruse

Elise Kruse er religions- og featureredaktør i Vårt Land. Hun har jobbet som journalist siden 2012, og har to bachelorgrader, i journalistikk og sammenliknende politikk, i tillegg til en mastergrad i menneskerettigheter med spesielt fokus på religionsfrihet.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke