Kirke

Gir sin støtte til KRIK-styret

En rekke kristen-profiler, både konservative og liberale, gir sin støtte til KRIK-styrets vedtak i om å åpne for homofile og samboende ledere. Lørdag arrangeres KRIKs generalforsamling, der det stilles forslag om å kaste styret og reversere vedtaket.

Bilde 1 av 3

I dagens Vårt Land har en rekke profilerte forkynnere fra ulike deler av kirkelandskapet skrevet under på en støtteerklæring til styret i KRIK. På listen finner man biskop i Agder og Telemark, Stein Reinertsen, tidligere biskop Per-Arne Dahl og kjente kristen-fjes som Knut Tveitereid, Sunniva Gylver, Vegard Husby og Erik Andreassen. Med på listen er også Kristin Brandsæter Torgersen, som er prest og daglig leder i Skjærgårds LIVE.

Generalforsamling

Bakgrunnen er at KRIK-delegater i ettermiddag samles til generalforsamling i Porsgrunn, hvor det skal det stemmes over forslag om å kaste KRIKs landstyre og snu vedtaket styret gjorde i august, som i praksis åpnet opp for at homofilt samlevende og samboere kan være ledere på KRIK-leir (se faktaboks). Nå får altså landsstyret støtte fra en rekke profilerte KRIK-ere.

«Vi har omsorg for KRIK og defor er vi nå urolige. Vi vet at styret i KRIK har jobbet skikkelig og ansvarsfullt med spørsmålet om samliv og ekteskap. Vi har tillit til de vurderinger styret har gjort, og stiller oss derfor bak deres vedtak», skriver kristen-profilene i den felles støtteerklæringen.

Gir sin støtte

De som har skrevet under har selv ulike holdninger til homofilt samliv og likekjønnet vigsel. Agder-biskop Reinertsen vier selv ikke likekjønnede, men stemte for Kirkemøtets vedtak om to syn i 2017. Per-Arne Dahl har tidligere sagt at han har et «klassisk syn på ekteskapet», men stemte også for Kirkemøtets vedtak.

Erik Andreassen er pastor i Oslo misjonskirke Betlehem. Menigheten er en del av Misjonskirken Norge, som ikke vier likekjønnede par.

En kjærlighetserklæring

KRIK-forkynner Gunnhild Nordgaard Hermstad er initiativtaker til støtteerklæringen. Hun kaller den en «kjærlighetserklæring» til KRIK. Hermstad er prest i Den norske kirke, og vier likekjønnede par.

– Jeg tok initiativ til dette rett og slett fordi jeg er glad i KRIK, slik jeg kjenner det. Men jeg blir urolig når jeg ser og hører tonen i debatten som går nå. Den er ikke gjenkjennelig for meg, slik jeg kjenner KRIK.

Hermstad sier hun særlig har reagert på retorikken til de som ønsker å reversere vedtaket som ble gjort av landsstyret 26. august (se faktaboks).

– Men jeg har hørt at det har skjedd ting fra liberalt hold som ikke er bra. Andreas Håtveit skal ha mottatt mange trusler etter at han sa at han mente homofilt samlevende ikke kunne være ledere i KRIK. Jeg er helt uenig med ham, men det er ikke greit at folk angriper ham på den måten.

Hermstad forteller at alle de som har skrevet under på erklæringen har forkynt i KRIK-sammenheng. De har ulike teologiske ståsted, og tilhører ulike kirkesamfunn.

– Det fine med KRIK er at folk som mener ulike ting har kunnet stå på samme scene og forkynt. Det er ikke enkelt, men det er viktig. KRIK har forent ulike deler av kirkelandskapet.

– Var det noen som ble spurt om å skrive under på erklæringen, men som sa nei?

– Det vil jeg ikke uttale meg om. Jeg opplever stor støtte til vårt anliggende.

Viktig å holde sammen

Biskop Stein Reinertsen, som også har vært forkynner i KRIK, sier han skrev under på støtteerklæringen fordi han mener det er viktig at KRIK holder sammen.

– Selv om det er vanskelig, har styret maktet å finne en vei videre for KRIK, sier han.

Han påpeker at slike vedtak aldri er enkle, og at kirkesamfunn over hele verden strides internt over disse spørsmålene.

– Men arbeidet i KRIK er så viktig, at jeg mener veien styret har staket ut er veien å gå. Vi må respektere at vi mener forskjellige ting. Kirken er mer enn samlivsspørsmål. Og i økumeniske sammenhenger, slik KRIK også er, må man favne bredt og vise raushet, sier biskopen.

– Inspirerende fellesskap

Tidligere biskop Per-Arne Dahl er inne på noe av det samme.

– Jeg er glad for å være med å støtte styret og ledelsen av KRIK, deres solide arbeid og kloke innstilling til vedtak på årsmøtet, skriver han i en SMS til Vårt Land.

Dahl mener arbeidet KRIK gjør er svært verdifullt å videreføre.

– Derfor ble jeg med sammen med bispekollega Stein Reinertsen i Agder og de andre forkynnerne på lista for å gi et håndtrykk til nåværende styre og ledelse. Jeg håper virkelig på en god fremtid for KRIK på dette grunnlaget.

LES MER OM KRIK-SAKEN:

---

Spilleregeldebatten

  • I august åpnet KRIKs landsstyre i praksis for at homofile og samboere kan være ledere på KRIK-leir.
  • Vedtaket kom etter at det i fjor høst ble det stor ­debatt i en formulering i KRIKs ­«spilleregler« for frivillige ­ledere. Fram til 2017 het det i spillereglene at «ekteskapet er Guds gode ordning for samliv»: Men i 2017 ble det spesifisert at det er «Ekteskapet er mellom mann og kvinne som er Guds gode ordning for samliv». Noen opplevde dette som en ­innstramming.
  • Som et resultat av ­debatten ble det våren 2018 nedsatt en referansegruppe som skulle ­arbeide med spilleregelspørsmålet. I juni rådet referansegruppen KRIK til å beholde et «klassisk syn på ekteskapet», men finne en mer hensikts­messig måte å praktisere dette på.
  • 26. august vedtok KRIKs landsstyre at «KRIK skal løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode­ ­ordning for samlivet», sam­tidig som de åpnet for at ledere kan ha et annet syn og en annen praksis enn det organisa­sjonen står for. «Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir», skrev de.
  • Lørdag 2. november ­arrangeres KRIKs general­forsamling i Porsgrunn. Til denne er det fremmet både ­mistillit mot styret og forslag om å reversere styrets vedtak fra august.

---

Ingeborg Misje Bergem

Ingeborg Misje Bergem

Misje Bergem er bokanmelder i Vårt Land. Hun er tidligere journalist i avisa og jobber for tida med en doktorgrad om fransk samfunnsliv.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke