Kirke

Oslo-kirken får ikke pengene de ønsket: – Dramatisk, sier kirkesjefen

Oslos kirkeverge Robert Wright er svært misfornøyd med å få mindre i 2020-budsjettet fra Oslo kommune: – Dette er på grensen av hva vi kan klare.

Onsdag la det avtroppende byrådet i Oslo frem sitt budsjettforslag for hovedstaden i 2020. Det inneholdt ikke de gode nyhetene kirkeverge i Oslo, Robert Wright, hadde håpet på.

– Det er dramatisk. Vi har 65 kirkebygg med dårlig standard, og så får vi bare 20 millioner til vedlikehold. Og det til tross at vi prioriterer miljø og energisparing aller øverst i søknaden vår, sier Wright.

LES MER: Her er nesten halvparten av menighetsrådet teologer

Trenger penger

Oslo kirkelige fellesråd søkte om 150 millioner kroner i driftsmidler, og 60 millioner i vedlikeholdsmidler. I budsjettet får de 140 millioner til drift og 20 millioner til vedlikehold. Wright forteller at det trange budsjettet kommer i tillegg til at Kirkebruksplanen fra i fjor – der fem kirker ble tatt ut av bruk – ikke har bidratt med så store innsparinger som det opprinnelig var tenkt.

– Det var en svært nøktern søknad. Vi vil måtte lage en ny bemanningsplan, og kutte mange stillinger. Dette blir svært krevende. Vi som jobber i kirken i Oslo er slitne.

– Kan flere kirker måtte legges ned?

– Jeg har ikke myndighet til å bestemme det, men det er veldig tynt noen steder nå. Jeg ønsker ikke å si at vi skal legge ned kirker som en demonstrasjon mot dette budsjettet. Men jeg er bekymret. Vi har gått på sparebluss i mange år, og dette er på grensen av det vi kan klare.

LES MER: Oslo bispedømme må kutte fem millioner i 2020

KrF: – For lite

Espen Andreas Hasle i KrF mener det foreslåtte budsjettet strider mot signalene Arbeiderpartiet (Ap), som har byråden for tros- og livssynsfeltet, har gitt i valgkampen (se faktaboks).

– Ap bidrar til at kirken ikke får gjøre det den er pålagt å gjøre, og langt mindre det den bør gjøre, sier den påtroppende gruppelederen i Oslo KrF.

Hasle mener nemlig at kirken får for lite penger til å utføre den kommunale oppgaven den er pålagt å gjøre gjennom Kirkeloven: gravferder.

– Den norske kirke hadde kanskje ikke fått så mye rausere budsjetter under et blått bystyre?

– Det kommer an på styrkeforholdet mellom partiene. Hvis KrF hadde hatt flere representanter, ville vi gitt kirken de pengene den trenger. Dette er småpenger i Oslo-budsjettet, og Oslo by har bedre råd enn på lenge.

Hasle reagerer særlig på at et ungdomsdiakoniprosjekt i Groruddalen nå blir lagt ned, kun et år etter at det ble startet opp og fikk tre millioner fra kommunen.

– Ap har sagt at de satser på kirken og har pekt på Groruddalen. Jeg kan ikke forstå at det er dette byråden vil.

LES MER: Oslo Ap oppfordrer til å stemme Åpen folkekirke i Kirkevalget

Jobber for livssyn

Rina Mariann Hansen (Ap), som er byråd for tros- og livssyn, skriver til en e-post til Vårt Land at nesten ingen får så mye som de ber om.

– Kirken ligger på om lag samme nivå som før. Kommunens egne virksomheter jobber hele tiden med effektivisering og tilpasninger, det gjelder alle som lever av skattepenger, sier hun, og legger til at fjorårets bevilgninger til diakonprosjektet i Groruddalen var en engangsbevilgning.

LES MER: Setter ned tros- og livssynsutvalg for Oslo

Livssynsåpen by

Dere sa dere prioriterte kirken i valgkampen, men KrF mener dette budsjettet ikke speiler det. Hva tenker du om det?

– Vi har tatt arbeidet med å gjøre Oslo til en livssynsåpen by mange skritt videre, og jeg mener Oslo nå er godt på vei med en religionspolitikk som tar høyde for at livssyn er viktig for folk.

– Hvis Oslo skulle gi like mye til kirken som Bergen, Trondheim og Stavanger, skulle den fått 70 millioner mer, mener kirkevergen. Hvorfor ligger Oslo så langt under de andre byene?

– Oslo har et stort etterslep på mange områder. Vi har en mye mer sammensatt by, og vi har andre utfordringer her. Kirken i Oslo har synkende medlemstall og greier nok kanskje ikke å tilpasse seg helt endringene i tida, sier Rina Mariann Hansen.

---

Trospolitikk i Oslo

  • Det nåværende byrådet og bystyret bestemte seg også for ikke å kutte i sykehusprester, men heller supplere med en sykehusimam og en sykehushumanist også.
  • På initiativ fra KrFs Erik Lunde gikk et samlet byråd og bystyre inn for et tros- og livssynsutvalg ledet av Trond Bakkevig.
  • «Utvalget skal se på hvordan Oslo kommunes tros- og livssynspolitikk bør utformes med utgangspunkt i grunnleggende menneskerettigheter som trosfrihet og ytringsfrihet, og sikre Oslo som en livssynsåpen by», står det i mandatet som er gitt utvalget.
  • For 2019-budsjettet øremerket bystyret tre millioner kroner til diakoniarbeid i Groruddalen.

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke