Kirke

Vil fremme forslag om mistillit til KRIK-styret

Lokallagsleder i KRIK vil fremme mistillit mot landsstyret etter samlivsvedtaket i august. – De har gått ut over mandatet sitt, mener han.

Bilde 1 av 2

– Det er for galt at et overilt styre skal gjøre et vedtak som binder organisasjonen langt ut over det de har mandat til, sier lokallagsleder Sveinung Susort i KRIK.

26. august vedtok landstyret i Kristen Idrettskontakt (KRIK) nye retningslinjer som i praksis åpner for at samboere og personer i homofile samliv kan være ledere på KRIK-leir.

Tirsdag sendte Susort en e-post til omtrent 350 lokallagsledere og flere medlemmer av organisasjonen. Her argumenter han for at styrets vedtak går ut over mandatet generalforsamlingen (GF) har gitt dem.

– Derfor vil jeg melde inn sak om mistillit til sittende styre som sak til kommende generalforsamling i Skien 2. november, skriver Susort i e-posten.

Selv mener han at KRIK bør forvente at ledere følger organisasjonens samlivsetikk, både i «ord og i handling».

– Det har aldri vært et lavterskeltilbud å få være leder i KRIK. KRIK skal være et lavterskeltilbud - for deltakere, skriver han videre.

LES MER: KRIK-veteran trekker seg etter åpning for homofile ledere

«Ikke fått mandat»

Styret som fattet vedtak i samlivsspørsmålet ble valgt under generalforsamlingen i 2018. Susort mener styret ble gitt mandat til å arbeide med samlivsspørsmålet sammen med en referansegruppe, men at de ikke ble gitt mandat til å konkludere. Han henviser til møteprotokollen der det ikke står eksplisitt uttrykt at styret har fått dette mandatet.

På direkte spørsmål fra generalforsamlingen om det nye styret skulle konkludere i samlivssaken, ble det ikke gitt noe tydelig svar, mener Susort.

– Her ble det svart unnvikende og diffust, sier han.

Susort mener referansegruppens anbefaling og styrets innstilling burde bli behandlet på GF, istedenfor å avgjøres i mellomtiden.

– Men styret er valgt av GF. Betyr ikke det at de har fått tillit til å ta slike bestemmelser?

– Det er åpenbart at GF ikke ville gitt styret mandat til å konkludere i en så viktig sak. De har fått tillit til å styre KRIKs økonomi, ansette stab og generalsekretær. Selv om de hadde fått mandat til å gjøre et slikt vedtak, burde de kjent på kroppen at dette er noe de måtte ha GF i ryggen på. På bakgrunn av dette mener jeg vi må finne et nytt styre, sier Susort.

LES MER: Eivind skulle være møteleder på KRIK-leir. Invitasjonen ble trukket tilbake da det ble kjent at han levde i et homofilt parforhold

»Ryddig prosess»

KRIKs generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal ble ansatt i 2019 og var ikke til stede ved forrige GF. Å fremme forslag om mistillit beskriver hun som «dramatisk».

– Det er et sterkt virkemiddel mot et styre som har gjort et grundig arbeid og ønsker det beste for KRIK. Vedtaket er gjort på bakgrunn av en ryddig prosess og anbefaling fra en ekstern referansegruppe, sier Bjørndal.

Hun forklarer at styret er øverste organ mellom de årlige generalforsamlingene og har mandat til å behandle overordnede, prinsipielle saker. Dersom det endelige vedtaket skulle fattes av GF og ikke av landsstyret, burde fjorårets GF ha gitt tydelig beskjed om dette, mener Bjørndal.

Under et landsstyremøte i april ble det vedtatt at saken om spillereglene skulle avgjøres av landsstyret.

– At styret vedtok dette i april, betyr ikke det at de ikke hadde dette mandatet fra før?

– Jeg forstår det mer som et ønske om å opptre ryddig. Styret har vært opptatt av å ha en transparent og åpen prosess, sier Bjørndal.

– Er du redd for at dette vil splitte KRIK under neste GF?

– Under GF vil vi feire alt det fantastiske KRIK får til og løfte frem visjonen vår for fremtiden. Det er fortsatt et mål. Medlemmer har rett til å fremme forslag, men vi håper og tror at mange har lyst til å løfte frem idrettsglede og Jesus også i tiden som kommer.

LES MER: Mannen som startet KRIK-debatten: – Tror vedtaket om homofilt samliv vil bli problematisk for unge

Positive tilbakemeldinger

Sveinung Susort opplever at styrets vedtak ikke har bred støtte på grasrota i KRIK.

– Jeg har valgt å være offentlig med mitt syn, fordi jeg vet at jeg taler på vegne av svært mange som er glad i KRIK. Det har jeg også fått bekreftet i dag ved alle støtteerklæringene jeg mottar på e-post. Jeg gleder meg til GF og tror dette vil føre til et sterkere og tydeligere KRIK.

– Er du ikke redd for at forslaget ditt om mistillit vil splitte KRIK under kommende GF?

– Det er styret som viker fra en tradisjon og kultur som KRIK har hatt i alle år. Styrets vedtak uten bred forankring blant KRIKs medlemmer har skapt splid. Det er selvsagt tungt å ikke ha tillit til styret - men det er tilfelle, og det er det mange som føler det slik som meg. Det finnes svært mange gode kandidater til et nytt styre, så at det skal gå bra med KRIK er det ingen tvil om.

LES MER:

• KRIK sier «ja» til ledere i homofilt samliv

• KRIK-vedtak får blandede reaksjoner

KRIK Høyfellssenter vil ikke følge samlivsvedtak

---

Spilleregeldebatten

  • I fjor høst var det stor debatt i KRIK rundt formuleringen «Ekteskapet mellom mann og kvinne er Guds gode ordning for samliv», som i begynnelsen av 2017 ble tatt inn igjen i regelverket for KRIK-ledere.
  • Våren 2018 ble det satt ned en referansegruppe som skulle arbeide med spilleregelspørsmålet.
  • I juni ble det kjent at referansegruppens anbefalning var at KRIK bør beholde et «klassisk syn på ekteskapet», men finne en mer hensiktsmessig måte å praktisere dette på.
  • 26. august vedtok KRIKs landsstyre at «KRIK skal løfte opp ekteskapet mellom mann og kvinne som Guds gode ordning for samlivet», samtidig som de åpnet for at ledere kan ha et annet syn og en annen praksis enn det organisasjonen står for. «Samlivsform skal derfor ikke være avgjørende for hvorvidt man kan være frivillig leder på KRIK-leir.», skrev de.

---

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Kirke