Kirke

Q42 slit med raude tal

Den nye storstua til Filadelfia Kristiansand gjekk i fjor med 11,3 millionar kroner i underskot. Pastor utelukkar ikkje å opne for alkoholservering i framtida.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke