Kirke

– Jo mer jeg leser om kirkevalget, jo mer forvirret blir jeg

Valgfunksjonærer melder om få uregelmessigheter ved forhåndsstemmingen ved Kirkevalget. Men på Tøyen skole i Oslo hersket det likevel en del forvirring på valgdagen.

1 av 2
Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke