Kirke

Søker Guds gode vei

Stein Oltedal ønsker å bygge kirke rundt bibelordet, tilbedelsen og bønnen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke