Kirke

Ropstad erklærer Norge «livssynsåpent» og pakker opp ny religionsstøtte

Fredag er ventetiden for Livssyns-Norge over: Kjell Ingolf Ropstad lanserer nytt regelverk for støttekroner og ny religionspolitikk.

Et årelangt og omfattende arbeid blir offentlig etter statsråd: «Religionsministeren» har klar en omfattende pakke til Stortinget med ny felles lov og støttesystem for alle tros- og livssynssamfunn, egen stortingsmelding om livssynspolitikk og noe som hittil er topphemmelig:

Stortingsmeldingen om fremtiden til «kirkens arvesølv» – Opplysningsvesenets fond (OVF). Det kan bli politisk strid om eierskap og verdier i fondet. Regjeringen holder kortene tett til brystet og slipper ingenting ut før under en egen pressekonferanse etter statsråd.

MER OM SAKEN: Slik blir den nye trosstøtten

Det nye lovverket for alle tros- og livssynssamfunnene byr på flere endringer. Den norske kirke får sin egen rammelov inkludert i det nye lovverket.

«Tydelig plass i det offentlige rom»

Men seks år etter Stålsett-utvalgets rapport om det nye Livssyns-Norge gjør nå regjeringen tematikken til politikk og erklærer i praksis at Norge skal være et «livssynsåpent» samfunn.

– Det livssynsåpne samfunnet blir tydelig forankret. Religion skal ha en naturlig plass i det offentlige rom. Det har det vært viktig for oss å løfte den samfunnsskapende kraften som tros- og livssynssamfunnene har, sier Ropstad.

I følge KrF-statsråden gir meldingen en «tydelig beskrivelse av den viktige rollen tros- og livssynssamfunnene har».

LES OGSÅ: Rødgrønne om livssynsforlik: Vi vil være med

Vraker nøytralitet

– Det livssynsåpne samfunnet står i sterk kontrast til ideer om det livssynsnøytrale. Med denne meldingen viser vi at vi vil ha en annen retning enn den de har i Frankrike, poengterer Ropstad.

Meldingen gir etter det Vårt Land forstår en statusrapport over Livssyns-Norge, men følger også opp vedtak Stortinget har «pålagt» regjeringen. Den vil blant annet oppfylle Granavollen-erklæringen om grep for flere livssynsnøytrale seremonirom og livssynsbetjening i kriminalomsorgen. I erklæringen heter det også at regjeringen vil «anerkjenne barns trosfrihet», «forbedre tilhørighetsordningen» og «fjerne forrangsbestemmelsen for Den norske kirke».

LES OGSÅ: Ropstad lover ny livssynspolitikk før sommeren

Stålsett i skuffen

Det var Stoltenberg-regjeringen som tidlig dette tiåret ga Sturla Stålsett og et bredt sammensatt utvalg i oppgave av å belyse nye prinsipper for norsk tros- og livssynspolitikk. Utvalgets rapport var omfattende. Den tok for seg finansiering av livssynssektoren og drøftet prinsipper om religion i det offentlige rom.

Åpning for religiøse hodeplagg, livssynsbetjening i institusjoner og forsvaret og dagens vigselsordning var blant spørsmålene utvalget drøftet og ga anbefalinger om. Men da landet fikk en ny Høyre-/Frp-regjering i 2013 havnet arbeidet i skuffen.

Få overraskelser?

Først tre år senere startet Solberg-regjeringen arbeidet med en egen stortingsmelding på nytt. Målet var en åpen samtale og at landets politikere fikk knesatt prinsipper for religionspolitikk som kan møte et mer mangfoldig Tros-Norge.

Men etter det Vårt Land får opplyst vil ikke Ropstads melding inneholde overraskende endringer.

LES OGSÅ: Mener krav om minst 500 medlemmer i trossamfunn er diskriminerende

«Trygghet og stolthet»

– I hvilken grad kommer det presise løsninger på stridstema?

– Hovedønsket vårt er å skape trygghet og stolthet om at religion har en naturlig plass i samfunnet vårt – og fortsatt skal ha det. Meldingen avklarer noen debatter som har løpt over lang tid. Det foreslås ikke radikale endringer i en retning, men det handler mye om å fastslå premisser for det livssynsåpne samfunnet og at det er slik vi vil ha det, svarer Ropstad.

Dermed legger regjeringen vekt på en positiv beskrivelse av religionens plass – hevet over negative enkeltdebatter i offentligheten. Meldingen er tuftet på prinsippet som også inngår i regjeringserklæringen om å «respektere de ulike tros- og livssynssamfunnenes egenart og den retten deres til selvbestemmelse i lære- og ordningsspørsmål».

---

NY LIVSSYNSPOLITIKK

  • I 2008 ble Ap-regjeringens stat/ kirke­melding til et historisk kompromiss. Alle partier på Stortinget sluttet seg til felles forslag om fremtiden for den daværende statskirken.
  • Det endte med påfølgende grunnlovsendringer og en rekke andre vedtak som koblet Den norske kirke fra staten.
  • Den rødgrønne regjerin­gen ville etterpå videre: I juni 2010 satte den rødgrønne Stoltenberg­-regjeringen ned Stålsett­-utvalget for å utrede en ny livssynspolitikk.
  • Innstillingen kom i 2013. Daværende Ap-­kulturminister Hadia Tajik mottok utrednin­gen. Men etter regjeringsskiftet puttet Høyre/Frp­-regjeringen arbeidet i skuffen.
  • Der ble den til daværende Høyre­-statsråd Linda Hofstad Helleland varslet nytt arbeid. I fjor vinter overtok Trine Skei Grande ansvaret for både livssynsmelding og nytt lovverk for tros- og livssynsfinansiering. Nå har KrFs Kjell Ingolf Ropstad fullført arbeidet.
  • I september 2017 sendte regjeringen forslag til helhetlig lov for Den norske kirke og an­dre tros­- og livssynssamfunn ut på høring. Det er dette arbeidet som nå er landet og Ropstad nå gjør offentlig fredag.

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke