Kirke

Går i retning nytt prostiråd

Kirkerådet vedtok enstemmig en framdriftsplan for nytt «prostiråd». Biskop synes det er bra at arbeidet starter, men etterlyser at Bispemøtet kommer inn i prosessen tidlig.

Biskoper, tilsynsmenn, prester, proster og kappelaner venter på at kongen skal komme.
Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke