Kirke

Går i retning nytt prostiråd

Kirkerådet vedtok enstemmig en framdriftsplan for nytt «prostiråd». Biskop synes det er bra at arbeidet starter, men etterlyser at Bispemøtet kommer inn i prosessen tidlig.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke