Kirke

Førstehjelp til kirker

Riksantikvaren og KA vil gi kirkebygg førstehjelp gjennom en ny «kirkevakt». Ideen er hentet fra Slovakia.

Drøbak kirke og Oslo domkirke er foreløpig brukt som klatreobjekter. I Drøbak holdt det med bruk av stige. Erfarne fagfolk fra Slovakia demonstrerte onsdag hvordan det er mulig å rappellere seg ned veggene på Oslo domkirke med tanke på å inspisere og eventuelt gjøre små reparasjoner.

Lavterskel

I Slovakia har de gode erfaringer med prosjektet «Pro Monumenta». Nå vil Riksantikvaren og KA (Arbeidsorganisasjon for kirkelige virksomheter) prøve ut et tilsvarende system her i Norge, med oppstart neste år.

Miljøvernminister Ola Elvestuen kaller dette lavterskel innsats.

– Dette er noe vi sårt trenger. Det er førstehjelp for kulturarven, sa han.

– Hvor langt tror du dette rekker med tanke på et etterslep på over 10 milliarder?

– Dette er en god idé som startet i Nederland og er utviklet i Slovakia. Nå skal det prøves ut i Litauen og her i Norge. Det er et enkelt tiltak som vi starter nå for å stanse forfallet. Å hente igjen et etterslep er en mye større jobb, svarer Elvestuen.

– Hva skal det få koste?

– Det viktige er at vi nå får det til å virke. Så får vi se på skaleringen etter hvert, sier miljøvernministeren.

LES OGSÅ: – Tar ikke staten regninga, må Mandal kirke rives

Egenandel

Selv om finansieringen av prosjektet foreløpig synes uklart, vil kostnadene til prosjektet deles mellom Riksantikvaren (RA) og KA samt med en egenandel for de kirkeeiere som blir involvert.

RA og KA vil sette sammen det Harald Ibenholt hos Riksantikvaren kaller «en pakke» av kirker i et område som trenger vedlikehold. Denne pakken vil så bli lagt ut på anbud. Her vil for eksempel etablerte firmaer på feltet som KulturCompagniet og Stokk & Stein og det nyetablerte Fabrica kunne konkurrere om anbudet.

LES OGSÅ: Uerstattelige kulturminner på spill

Etter en pilotperiode på et par års tid vil de involverte så vurdere hvordan man går videre med prosjektet. Om det blir faste ambulerende team slik det er i Slovakia, vil ingen si sikkert i dag.

De slovakiske teamene er satt sammen av en liten gruppe fagfolk med kompetanse på bygg og arkeologi samt erfarne håndverkere. Tre team dekker alle landets bygg, ikke bare kirker, som er en del av landets stolte kulturarv. Riksantikvar Hanna Geiran understreket hvor inspirerende det slovakiske prosjektet er med tanke på å ta vare på norske kirker.

Lokalt ansvar

KA–direktør Marit Halvorsen Hougsnæs understreket det lokale eierskapet til norske kirker og hvor viktig det er både for forvaltningen og finansieringen av vedlikeholdet.

– Sognekirken tas best vare på av dem som bruker den. Men vi tror samtidig at den enkelte eier ikke kan stå alene om ansvaret. Vi har stor respekt for fagkunnskap, kjærlighet til kirken er ikke nok. Respekten for kommuneøkonomien tilsier samtidig at det må statlige bidrag til, sa KA–direktøren.

---

Kirkevakt

  • «Pro Monumenta» er et slovakisk system for jevnlig vedlikehold av eldre bygninger, etter modell fra nederlandske «Monumentenwacht».
  • Sentralt i modellen er bruken av «rullende verksteder», det vil si egne biler med team med kompetente håndverkere.
  • Modellen ble utviklet med støtte av norske EØS-midler i perioden 2009-2014, med Riksantikvaren og Forsvarsbygg som partnere.

---

Les mer om mer disse temaene:

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen

Arne Guttormsen er kulturjournalist i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke