Kirke

Ny lederduo i Pinsebevegelsen

Salt-pastor Øystein Gjerme overtar Pinsebevegelsens øverste lederverv fra 2020. Han får med seg Ingunn E. Ulfsten som ny daglig leder.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

– Jeg takker for tilliten fra storfellesskapet til å få gjøre dette, sier Øystein Gjerme.

Tirsdag formiddag ble han valgt som ny leder for lederrådet i Pinsebevegelsen. Valget var enstemmig med 250 stemmer. Gjerme overtar vervet etter Sigmund Kristoffersen fra år 2020.

– Jeg har utrolig stor respekt for alt det gode menighetsarbeidet som gjøres rundt omkring. Jeg håper å ha vist, både i min periode som PBU-styreleder, som styreleder for HLT og ved å ha reist rundt i Norge med forkynnelse, at jeg ønsker å være en kristenleder for mer enn lokalmenigheten min og Salt-nettverket.

– Hva håper du å oppnå?

– Vi ønsker å fortsette tydeliggjøringen av hva vi gjør sammen for å styrke barne- og ungdomsarbeid, menighetsutvikling, misjonsarbeid og for å få fram unge ledere. Vi vil si at motoren i Pinsebevegelsen er det lokale, men vi trenger å samhandle regionalt og ha en klar og tydelig nasjonal retning for hva Pinsebevegelsen skal være.

LES OGSÅ: Tirsdag kan Øystein Gjerme bli leder for Pinsebevegelsen

Nye mål for 2030

En av Gjermes oppgaver blir å holde en mangfoldig bevegelse sammen.

– Pinsebevegelsen har mange ulike type menigheter. Du har klassiske vekkelsesmenigheter, den åndslivsorienterte bønn- og lovsangsmenigheten, den familieorienterte bymenigheten og storbymenigheten som er orientert rundt global ungdomskultur. Å holde disse sammen under én paraply kan oppleves krevende. Men det er mer som forener enn som skiller oss, og det er den klargjøringen og synliggjøringen jeg opplever som et lederansvar.

Pinsebevegelsen har hatt et mål om å starte barne- og ungdomsarbeid i alle landets pinsemenigheter og plante 50 nye menigheter innen 2020. Siden 2011 har 48 nye menigheter blitt plantet eller er under planting, dersom man teller med seks gamle kirker som har fått en ny oppstart. Mens 47 prosent av menighetene hadde barne- og ungdomsarbeid i 2010, har 70 prosent det i dag.

Fra høsten skal Gjerme og lederrådet legge en ny strategi fram mot 2030.

– Noe blir en logisk videreutvikling av det som allerede er, andre ting må vi justere kursen på. Det skal vi gjøre i fellesskap, sier Gjerme.

LES OGSÅ: Min tro-intervju med Øystein Gjerme

Ny daglig leder

Ingunn E. Ulfsten har blitt ansatt som daglig leder i Pinsebevegelsen. Hun er nåværende leder for Pinsevennenes barne- og ungdomsutvalg (PBU).

– Jeg gleder meg til oppgavene. Det er en helt ny stilling som vi må forme sammen med Øystein Gjerme og lederrådet. Samtidig er det veldig spennende å kunne forme Pinsebevegelsen inn i en ny tid. Vår oppgave er at de lokale menighetene skal skinne, sier Ulfsten.

Ansettelsen av Ulfsten er del av en ny organisasjonsmodell. Det har vært et ønske fra Pinsebevegelsens Samtaleforum at den øverste lederen er aktiv menighetspastor, samtidig som arbeidet ved hovedkontoret styrkes. Ulfsten vil arbeide som operativ leder med ansvar for det nasjonale og internasjonale arbeidet, mens Gjerme fortsetter som pastor i en 50 prosent stilling ved siden av lederrollen i Pinsebevegelsen.

– At jeg er ansatt er et viktig og tydelig signal fra Pinsebevegelsen om at man kan ansette kvinnelige ledere på et høyt nivå. Det finnes mange dyktige, unge kvinner i Pinsebevegelsen som er ledere og kan bli ledere. Jeg ønsker å være et forbilde for disse.

I tillegg til Øystein Gjerme ble Thor-Harald Evenstad fra Filadelfia Kristiansand og Knut Idland fra Betel Hommersåk valgt inn i lederrådet. Det betyr at seks av åtte medlemmer av lederrådet er menn fra januar.

– Skulle du ønske flere kvinner ble valgt inn i lederrådet??

– Jeg tenker det er et mål å jobbe for at kvinner får en større rolle. Det er en oppgave jeg ønsker å ta, og se hvordan vi kan legge til rette for det på en klok og god måte.

---

Pinsebevegelsen

  • Består av mer enn 330 lokale kirker over hele landet.
  • Hver enkelt menighet er autonom og registrert som et selvstendig kirkesamfunn hos Fylkesmannen.
  • Det vil si at hver enkelt menighet er selvstendig og velger styre (menighets- eller eldsteråd) og bærer et selvstendig ansvar for hele sin virksomhet.
  • Til sammen er det over 40 000 voksne og barn som er medlemmer i Pinsebevegelsen i Norge.
  • Lederrådet leder og representerer Pinsebevegelsen i Norge på nasjonalt nivå.
  • Rådet har en rådgivende funksjon overfor pinsemenighetene.

---

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke