Kirke

Biskop Aadnøy medeier i forlag som selger materiell til Den norske kirke

Biskop Anne Lise Ådnøy eier 17 prosent av selskapet Skrifthuset AS. Det finnes ikke retningslinjer for hva en biskop kan ha eierinteresser i.

Trondheim 28.03.2019
Kirkemøte i Trondheim 2019. Her fra torsdagen. Biskop Anne Lise Ådnøy, Stavanger
FOTO: JOAKIM S. ENGER
Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke