Kirke

Biskop Aadnøy medeier i forlag som selger materiell til Den norske kirke

Biskop Anne Lise Ådnøy eier 17 prosent av selskapet Skrifthuset AS. Det finnes ikke retningslinjer for hva en biskop kan ha eierinteresser i.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke