Kirke

Normisjon og Frikirken ber om tilgivelse

Etter biskopenes oppsiktsvekkende abortuttalelse tar flere kristne organisasjoner et kritisk blikk på hvordan de selv har snakket om abort.

– Vi mener fosteret har fullt menneskeverd. Men vi mener ikke at kristen etikk skal nedfelles direkte i lovverket, Det er jeg rimelig sikker på at NLM, IMF og DELK også er enig i, sier Anne Birgitta Langmoen Kvelland, generalsekretær i Normisjon.

Sammen med Jarle Skullerud, synodeformann i Frikirken, hadde hun i onsdagens Vårt Land et leserinnlegg om abortuttalelsen til biskopene i Den norske kirke, hvor biskopene blant annet skriver at «et samfunn med legal adgang til abort er et bedre samfunn enn et samfunn uten slik adgang».

Mens lederne i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Det evangelisk lutherske kirkesamfunn (DELK), Indremisjonsforbundet (IMF) og Frimodig kirke har uttalt seg svært kritisk om biskopenes abortuttalelse, som de mener den gir «et sterkt signal om at kirken aksepterer at fostre fratas menneskeverdet», retter Kvelland og Skullerud derimot ingen direkte kritikk mot biskopene.

Men de kommer likevel med en oppfordring om at kristne må rette blikket mot noe annet enn loven i abortdebatten:

«Kristen etikk kan ikke nedfelles direkte i lov. Det er ikke klokt, og det er heller ikke gjennomførbart i et samfunn der mange ikke deler det kristne synet på etikk. Samtidig har vi et ansvar for å si fra når loven er i strid med Guds bud.»

LES MER: Her er Kvelland og Skulleruds innlegg

Stor kontrast

Anne Birgitta Langmoen Kvelland benekter at Normisjon og Frikirken har et annet syn på abortloven enn NLM, IMF, DELK og Frimodig kirke.

– Hvorfor skrev Frikirken og Normisjon et eget innlegg i stedet for å bli med på de andre organisasjonenes felles kronikk?

– Vi hadde vinterferie da de andre organisasjonene skrev sin tekst, og trengte litt mer tid på å formulere meg, og ville vente, svarer generalsekretæren i Normisjon.

– Deres innlegg fremstår som mye mindre kritisk til bispemøtets abortuttalelse?

– Siden vårt innlegg kom senere, ble det et litt annen type tekst. Det var ikke naturlig å forholde seg like direkte til biskopenes uttalelse, sier Kvelland.

– Vi har en annen innfallsvinkel og fokuserer på ulike elementer, sier Skullerud.

– Som leder i et kirkesamfunn mener jeg prinsipielt at det ikke er min oppgave å være skuffet over et annet kirkesamfunn. Jeg har mer enn nok med mitt eget, sier han.

LES MER: NLM-leder: – Vi har ikke dekning for å si at vi er en kultur som har drevet kvinner til abort.

Ber om tilgivelse

Kvelland og Skullerud støtter biskopenes oppfatning av at kirken og kristne organisasjoner ikke har «vært den støtten som mor og barn hadde fortjent».

«Mange ugifte mødre har møtt uforsonlig og ensidig fordømmelse, nettopp fra dem som skulle vist medfølelse, gitt støtte og vært medvandrere. (...). Det er rimelig å anta at unge jenter har blitt presset til abort for å unngå å «føre skam» over sine familier», skriver de, og fortsetter med å be om tilgivelse for dette, på vegne av organisasjonene de leder.

I Vårt Land tirsdag uttalte generalsekretær i Øyvind Åsland i NLM at han beklager at kvinner ikke alltid har blitt møtt på en omsorgsfull måte, men at han ikke ønsker å komme med en «altomfattende unnskyldning».

– Vi har ikke dekning for å si at vi er en kultur som har drevet kvinner til abort, sa Åsland, som ikke ønsket å kommentere saken da Vårt Land tok kontakt med ham onsdag.

LES MER: Her er biskopenes abortuttalelse.

Ingen konkrete saker

Hverken Kvelland eller Skullerud sier de kjenner til konkrete tilfeller fra deres egne organisasjoner hvor kvinner har følt seg presset til å ta abort.

– Jeg tror dette har skjedd i mange miljøer, ikke bare i kristne. Derfor mener vi at det er sannsynlig at det også har skjedd innenfor våre organisasjoner, og derfor ber vi om tilgivelse, sier Kvelland.

– Hvorfor ønsker Frikirken å komme med en generell beklagelse, mens NLM ikke gjør det?

– Jeg tror egentlig ikke Åsland og jeg er uenig i denne saken, men vi har kanskje en ulik strategi i offentligheten. Jeg har stor tillit til NLM, og ser at de møter enkeltpersoner på en fantastisk måte, sier Skullerud.

---

Biskopenes abortuttalelse

  • 15. februar kom Bispemøtet i Den norske kirke med en uttalelse om abortdebatten.
  • Biskopene beklaget at «kirken i liten grad har tatt inn over seg den situasjonen som mange gravide kvinner har stått i».
  • Samtidig understreket de at «menneskeverdet er gitt av Gud, og ikke avhengig av funksjonsevne. Alle mennesker kan leve fullverdige liv».
  • Biskopene skrev at «et samfunn med legal adgang til abort er et bedre samfunn enn et samfunn uten slik adgang», men også at deres «fokus er ikke å reise spørsmål om lovens berettigelse».

---

Les mer om mer disse temaene:

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke