Kirke

Tidligere misjonær: – Normisjon har gjort en god deal

– Før solgte Normisjon Santalbygg for å dekke underskudd, men den tiden er heldigvis forbi, sier tidligere misjonær Olav Vold.

– Det fine med den nye ledelsen i Normisjon, er at den ikke selger eiendom for å dekke underskudd. Den tenker heller mer langsiktig. Det er en god idé å investere i eiendommer for deretter å få mer penger til misjon, sier Olav Vold, som er tidligere misjonær i Santalmisjonen.

BAKGRUNN: Normisjon solgte tidligere misjonærbolig – gjorde det utenfor markedet

Han har tidligere vært kritisk til at Normisjon i for stor grad har prioritert indremisjon, og ikke misjonærer i utlandet, slik Santalmisjonen gjorde det. Han mener den gamle Santalmisjonen i stor grad har måttet betale prislappen for underskuddene i Normisjon.

Men også Vold synes salget av Åsdalsveien 3 virker som et godt tiltak.

– Så du er ikke skeptisk til at penger fra en tidligere Santaleiendom blir brukt i Staffeldtsgate, for eksempel?

– Ikke så lenge målet er å øke bærekraften på lang sikt. Normisjon har solgt Santalbygg tidligere, men brukte pengene til å dekke underskudd. Det er ikke en holdbar strategi. Men den tiden er heldigvis forbi.

En god deal

Kåre Hegle, som i dag er forhandlingssjef i KNIF (Kristen Norges Interessefellesskap), har fulgt prosessen rundt salget av Åsdalsveien 3 på avstand. Dersom den salgssummen som blir antydet er korrekt, tror han at Normisjon har gjort en god avtalte.

– Jeg har ikke innsikt i de prosessene som har vært ført og hvilke alternativer ledelsen har stått overfor. Jeg kjenner heller ikke til hvilke eventuelle reguleringsmessige begrensninger som ligger på eiendommen. Slik jeg kjenner husene i Åsdalsveien 3, er de i relativt dårlig stand, så jeg vil tro at det aktuelle salgsbeløpet gjenspeiler tomteverdien, sier Kåre Hegle.

Hegle har i løpet av de seneste år direkte og indirekte vært involvert i flere eiendomsprosjekter relatert til Normisjon, både i forbindelse med Santalgården i Bergen og ved et større utviklingsprosjekt i Trondheim, som ble avsluttet for en del år siden. Begge prosjektene tilførte Normisjon betydelige økonomiske midler.

LES OGSÅ: Generalsekretæren i NMS Eiendom: – Ikke lenger behov for misjonærhjem

På riktig vei

Olav Vold er tidligere misjonær i Santalmisjonen, som i 2001 slo seg sammen med Det norske lutherske indremisjonsselskap og Langesundsfjordens indremisjonsselskap og dannet Normisjon. Mens Indremisjonsselskapet først og fremst drev kristent arbeid i Norge, var Santalmisjonen en utadrettet misjonsorganisasjon.

Ingeborg Misje Bergem

Ingeborg Misje Bergem

Misje Bergem er bokanmelder i Vårt Land. Hun er tidligere journalist i avisa og jobber for tida med en doktorgrad om fransk samfunnsliv.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke