Kirke

– Vi ønsker et virkelig kirkedemokrati

Bønnelista er godt på vei til å samle underskriftene de trenger for å kunne stille liste i kirkevalget neste år. Frimodig folkekirke frykter mobiliseringen vil bidra til å polarisere Den norske kirke.

– Vi ønsker et virkelig demokrati i kirken, og det var det ikke ved forrige kirkevalg. I 2015 hadde Åpen Folkekirke egen liste, samtidig som det ofte var et flertall av liberale kandidater på nominasjonskomiteens liste. Da blir det veldig skeivt, sier Jo Hedberg.

Han er leder for Bønnelista, som håper å stille egne lister ved kirkevalget i 2019. Bønnelista ønsker å utfordre Åpen Folkekirke, og har som mål å reversere vedtaket om likekjønnet vigsel.

For å kunne stille med lister må Bønnelista samle inn 300 underskrifter før 2018 er omme.

– Vi har allerede samlet inn rundt 100. Så vi kommer til å få nok til å lage en egen liste, sier Hedberg.

Kirkedemokrati

– Kan Bønnelista bidra til en ytterligere polarisering av kirken?

– Når vi har et kirkedemokrati må det være et virkelig demokrati. Og når Den norske kirke skal leve med to ståsted i denne saken, må disse synene representeres med to lister, sier han.

Hedberg forteller at 5 av 15 kandidater på nominasjonskomiteens liste var konservative i spørsmålet om likekjønnet vigsel i Tunsberg bispedømme, der han bor.

– I tillegg var det 15 på Åpen Folkekirkes liste. Til sammen var det altså 25 liberale og 5 konservative til valg. Det betyr at man som konservativ er nødt til å stemme på noen liberale ved kirkevalget, sier han.

Annen strategi

– Vi har en annen strategi og visjon enn Bønnelista. Når en part mobiliserer foran kirkevalget slik Bønnelista gjør, vil motparten gjøre det samme. Da skapes det en polarisering, der Åpen folkekirke har et større mobiliseringspotensial enn det vi har, sier leder i Frimodig kirke, Svein Granerud.

Han sier han har respekt for Bønnelistas initiativ.

- Teologisk befinner vi oss på samme banehalvdel, men vi velger ulik strategi.

Frimodig kirke ble startet i etterkant av kirkevalget i 2015, men har ikke ønsket å stille med egne valglister.

– Vi ønsker å være et støttenettverk, og ikke et kirkepolitisk organ som stiller egne lister. Bispedømmenes nominasjonskomiteer nominerer kandidater med ulikt syn i likekjønnet vigsel-spørsmålet, og vi oppfordrer våre medlemmer til å støtte de som har et klassisk syn på ekteskapet, sier Granerud.

Gjennomslag

– Åpen Folkekirke har en egen liste, og på bispedømmenes liste står det kandidater med begge syn. Tilsier ikke det at det matematisk vil være flere liberale kandidater, og at Frimodig kirkes syn vil tape når dere ikke stiller egen liste?

– Valget i 2015 viste hvor stort mobiliseringspotensial Åpen Folkekirke har. Frimodig kirke tror vi har større gjennomslagskraft hvis våre kandidater står på nominasjonslistene. En ny, selvstendig liste vil ha begrenset mobiliseringspotensial, også fordi det vil føre til spredning av de konservative kandidatene. Det er ikke sikkert det vil gi flere stemmer, sier Granerud.

85 millioner

I statsbudsjettet for 2019 er det satt av 89 millioner kroner i støtte til utvikling av kirkedemokratiet i forkant av kirkevalget. Pengene skal blant annet gå til aktører som ønsker å stille nye lister i kirkevalget.

Bønnelista håper på å motta i overkant av 1 million kroner til sitt arbeid, forteller Jon Hedberg.

Siden Frimodig kirke ikke ønsker å lage egne kirkevalg-lister, er det ikke sikkert at de omfattes av støtteordninger for kirkedemokratiet.

– Etter kirkevalgreglene er det registrerte nomineringsgrupper som i tillegg til nominasjonskomiteenes lister vil være støtteberettiget, sier avdelingsdirektør i Kirkerådet, Ole Inge Bekkelund.

Uklart ennå

– Kirkerådet vet per nå ikke om noen andre initiativer enn Bønnelista og Åpen Folkekirke, i tillegg til bispedømmenes nominasjonslister, forteller Bekkelund.

– Statsbudsjettet gir 89 millioner kroner til kirkedemokrati. Hvor mye penger vil de ulike listene kunne få? 

– Midlene vil blant annet gå til lokal tilrettelegging av kirkevalg, utvikle system for valgmanntall og til å produsere og sende ut valgkort og stemmesedler. Kirkerådet skal fastsette budsjett for kirkevalget på sitt møte i desember, sier Bekkelund.

Les mer om mer disse temaene:

Ingeborg Bergem

Ingeborg M. Bergem

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Kirke