Kirke

Min eller 
vår tro?

Kristendommen er blitt gjenstand for en omfattende privatisering.

Annonse
Annonse

Mer fra: Kirke