I mars avslutta den svenske storkyrkja Livets ord samarbeidet med TV Visjon Norge. Årsaka var at de ikkje ville assosierast med «manipulative innsamlingsmetodar». Sidan har både Evangeliesenteret og Norea mediemisjon i Noreg trekt seg frå kanalen.