– Vi har fått mange henvendelser etter at Vårt Land omtalte listen. Noen av tilbakemeldingene fra våre følgere er at de ønsker kriterier for hvilke kirker som kan føres opp på listen vår, sier nestleder i Skeivt Kristent Nettverk (SKN), Tor Håkon Eiken.