– Det er ekstra problematisk når de skolene som har en stor andel elever som trenger spesialundervisning også blir underfinansiert, sier Jan Erik Sundby, generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF).