Familievernkontorene er ansvarlige for blant annet obligatorisk mekling når folk som har barn skal skilles. Tjenesten består i dag av totalt 48 familievernkontor: 31 av disse er statlige, mens de øvrige 17 eies og drives av ulike kirkelige stiftelser. Det liker ikke Human-Etisk forbund.