– Det er en ubegripelig tekst som ikke egner seg til høytlesing i menighetene, sier Marius Timmland Mjaaland, professor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo.