– Dette er en full home run. Vi har skutt Egil Svartdahl til sosiale medier-himmelen, sier Stian Reinhartsen.