Da sokneprest Bjarne Gustad forkynte til en gruppe konfirmanter at likekjønnet ekteskap er imot Guds skaperordning og at kjønnsskifte- og abortloven er «ugudelige lover», var det mange som reagerte. Det skjedde under en konfirmantgudstjeneste i Máze kirke i Kautokeino kommune.