– Det går an å sitte to åremål etter hverandre, men jeg ønsker å gå tilbake til en vitenskapelig stilling ved skolen. Jeg har en del prosjekter som jeg ønsker å få fullført, sier Erik Waaler. Etter fem år gir han seg i åremålsstillingen som rektor på NLA Høgskolen.