– Vi har gått gjennom alle anklagepunktene mot Jørgen. Vi kan ikke finne noe i de punktene som taler til hans disfavør, sier Karine Morelle, nestleder i styret til den kristne stiftelsen P22, som arbeider med rusomsorg.