Anne Birgitta Langmoen Kvelland går av som generalsekretær i Normisjon, om lag ett og et halvt år før åremålet løpet ut.