På dagens Kirkerådsmøte ble det orientert om at Olav Fykse Tveit skal vigsles til biskop i Nidarosdomen i en liten seremoni 10. mai.